Questions and answers

Czy niezbędne jest uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w przypadku korekty VAT należnego na plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy obowiązek dostarczenia karty charakterystyki substancji niebezpiecznej ulega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy oddział może rozliczyć koszt towarów nabytych od centrali?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy opinia przełożonego o jakości prowadzonych przez wykładowcę zajęć może być traktowana jako referencje?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy pielęgniarka zatrudniona tylko na umowę zlecenie może pracować na dyżurach 24 godzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Gotkowska Anna | Aktualne

Czy podatnik będzie zobowiązany do odprowadzenia VAT od darowizny nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zaopatrzenia pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy w okulary przeciwsłoneczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy szyby w łaźniach, szatniach i toaletach powinny być oklejone w 2/3 swojej wysokości folią maskującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy w podmiocie leczniczym będącym przedsiębiorcą (uzdrowisko) musi istnieć stanowisko przełożonej pielęgniarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy zakwestionowana przez NFZ refundacja dla apteki z 2015 r. wraz z odsetkami może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy Zamawiający może zrezygnować z pobrania zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres rękojmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Ile wynosi maksymalny czas kontroli w roku u danego przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować do sprzedaży towaru (kurtek), który otrzymano w formie darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie obowiązkowe dane powinna zawierać prowadzona ewidencja rejestrów VAT zakupu i sprzedaży dla celów deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy ewidencjonować operacje związane z działalnością rolniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić rozkład czasu pracy pracowników instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia przysługującego pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję, w której podatnik nabył w Kanadzie towar, który został wysłany mu z Kanady?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy należy odprowadzić składki ZUS od wypłaconej pracownikowi nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku dzierżawy gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Który organ podatkowy jest właściwy do pobrania opłaty skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Po jakim kursie przyjąć towar z wewnątrzwspólnotowego nabycia bez faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób wyegzekwować obowiązek rozbiórki, jeśli inwestor nie odbiera korespondencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

Czy faktura z kancelarii prawnej za koszty zastępstwa procesowego stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy istnieje możliwość odliczania pełnej kwoty VAT z faktur dokumentujących krótkotrwały wynajem samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jest możliwe zastosowanie prawa opcji w przypadku zamówień uzupełniających?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy można refakturować opłatę za śmieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Czy można zaliczyć pracownikowi obsługi do pracowniczego stażu pracy okres zatrudnienia za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy dokonać korekty deklaracji VAT-7, jeśli faktura nie została zapłacona w całości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy pobrać opłatę skarbową za rozbiórkę obiektu dokonaną na podstawie zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który udokumentuje 40-letni staż pracy należy się nagoda jubileuszowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w szkole od 2 września traci prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy podatnik, który zakończył prowadzenie działalności gospodarczej powinien przyjąć przesłaną mu fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy podatnik może zakwalifikować świadczoną usługę jako modernizację instalacji i zastosować stawkę 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik powinien zapłacić VAT od sprzedaż mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy szpital będzie miał możliwość odliczenia VAT za wywóz śmieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zamiana nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie są granice czasowe dnia wolnego od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jaki kurs zastosować przy ustaleniu podstawy opodatkowania w przypadku nabycia udziałów spółki hiszpańskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy od usługi składowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Które urządzenia dźwigowe podlegają kontroli Urzędu Dozoru Technicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Majer Roman | Aktualne

W jaki sposób należy składować materiał rozbiórkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

W którym momencie należy rozpocząć amortyzację ujawnionego środka trwałego wykupionego z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy firma musi skorygować VAT odliczony od wybudowanych budynków, które zostaną wyburzone pod sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy istnieje obowiązek informowania NBP o transakcjach z udziałowcem zagranicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można korzystać z urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy dziecko zostało przyjęte do żłobka?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy można wycofać zawiadomienie o wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy należy opodatkować wyjazd pracowników zakładu na pielgrzymkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy należy skorygować VAT odliczony od importu usług, jeśli faktura nie została opłacona?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczycielka w czasie urlopu wychowawczego może realizować nauczanie indywidualne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przelew wierzytelności w wykonaniu umowy ich powrotnego zbycia podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przy przewalutowaniu powstają różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2013 r., Żak Piotr | Aktualne