Questions and answers

Jak prawidłowo ująć w PKPiR towary, które wykorzystywane są na szkoleniach lub przekazywane są jako prezent?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej nieodpłatne przekazanie samochodu do jednostki OSP?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Kiedy pracodawca może dochodzić od pracownika kwot składek finansowanych przez ubezpieczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy czas niezbędny do codziennej obsługi pojazdu należy wliczyć do czasu pracy kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy firma może ustalić dietę zagraniczną w złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszty noclegu pracowników kontrahenta mogą stanowić koszt uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Czy kredyt na adaptacje nieruchomości może stanowić koszt podatkowy, jeśli jest on zwarcany przez najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można wystąpić do organu podatkowego o zawieszenie wpłat zaliczek na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy nota księgowa może być podstawą do ujęcia kosztu w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy odpady o kodzie 20 03 01 odbierane od firm podlegają regionalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracodawca może dokonać czasowego przesunięcia wypłaty trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownicy mogą zostawać zobowiązani do odpowiedzialności za mienie im powierzone??

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy sfinansowanie pracownikom zaświadczeń o niekaralności generuje po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy świadczenie rehabilitacyjne podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w 2013 r. osoba fizyczna może odliczać od podatku dochodowego wydatki poniesione na budowę własnego domu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do szkolenia z fotografii?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła wzajemne umorzenie wierzytelności pomiędzy komandytariuszem, a spółką komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki program adaptacyjny należy realizować z uczniami klasy I szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak prawidłowo i najlepiej rozliczyć prywatny najem mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie urlopowe pracownika oddelegowanego do pracy do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak rozliczyć nabycie własnych udziałów w celu umorzenia od udziałowca będącego osobą fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę wystawioną przez czeskiego kontrahenta w języku polskim i z 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę organizacji konferencji świadczoną przez brytyjskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT przekazanie wyprodukowanego wyrobu na własne potrzeby?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Które świadczenia wypłacone pracownikowi podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób opodatkować majątek uzyskany w związku z likwidacją spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zaksięgować dodatnie różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych zapłacony podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak powinien wyglądać wzór oceny ryzyka zawodowego na stanowisku cieśli?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2013 r., Majer Roman | Aktualne

W jakiej kwocie pracownik powinien zwrócić nienależnie wypłaconą odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy dopuszczalne jest rozpoczęcie studiów w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2013 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracodawca może dochodzić odszkodowań za nieprawne pobranie wynagrodzenie oddelegowanych związkowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Jakie kryteria muszą być spełnione aby uznać, że czeska spółka ma zakład na terytorium RP?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Po jakim kursie rozliczać zakupy dokonywane przez pracowników podczas podróży służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W którym momencie należy zaliczyć do kosztów podatkowych zapłaconą zaległą składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co powinna zawierać informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy dochodzi do importu usług w przypadku zakupu od kontrahenta z USA usługi reklamy na portalu społecznościowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dochodzi do WDT i należy zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy garaż w budynku mieszkalnym wielorodzinnym może być tylko lokalem przynależnym, nigdy samodzielnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy kara umowna zapisana w umowie jest prawem czy obowiązkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy koszt usług budowlanych zwiększa wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Czy należy uwzględnić obroty (sprzedaż) na granicy DAP do wyliczenia struktury na potrzeby VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy należy wypłacić zadośćuczynienie pracownikowi, którego odzież wierzchnia uległa uszkodzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo od 2 września przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy niezbędne jest uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej w przypadku korekty VAT należnego na plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy obowiązek dostarczenia karty charakterystyki substancji niebezpiecznej ulega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy oddział może rozliczyć koszt towarów nabytych od centrali?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy opinia przełożonego o jakości prowadzonych przez wykładowcę zajęć może być traktowana jako referencje?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne