Pytania i odpowiedzi

Jakie są odpowiednie kwalifikacje zawodowe do sporządzania projektów zjazdów z dróg publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Smarż Joanna | Aktualne

Jaki tryb wykonania przeglądów instalacji oddymiania klatki schodowej obowiązuje w budynku wielorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy żona może podarować mężowi samochód wykupiony z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy nagroda roczna wchodzi do podstawy naliczenia wysokości nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy wykazać wpływ prowizji z tytułu ubezpieczeń do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak na gruncie podatku dochodowego rozliczyć koszty wykonania przyłączy obsługujących budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie pracownikowi, który przepracował jeden dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy osobie przysługują świadczenia rodzinne, jeśli nie ma zasądzonych alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy otrzymane przez stronę wyrównanie świadczenia emerytalnego zmienia sytuację dochodową strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jakich przypadkach przysługuje pracownikowi odprawa rentowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać uzupełnienia kwoty wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę z powodu utraty do niego zaufania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy sumowanie zasobów finansowych wykonawcy i podmiotu trzeciego jest zgodne z przepisami p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak należy rozumieć działalność kulturalno-oświatową w przypadku dofinansowania z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie dokumenty należy uzyskać od zatrudnianego cudzoziemca, aby wykonywanie umowy było legalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zasiłek ojcowski wlicza się do podstawy wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy finansowane karnety na siłownię podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy biuro rachunkowe ma prawo do odliczenia VAT od poniesionych wydatków adaptacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy można dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy zaniżenie przez wykonawcę niektórych cen jednostkowych, może stanowić podstawę dla odrzucenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Kto w starostwie powiatowym powinien przeprowadzić instruktaż stanowiskowy sekretarzowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Po jakim kursie należy zaksięgować otrzymanie kredytu w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy otrzymanie darowizny od teściów może skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstał obowiązek podatkowy w PCC z tytułu zmiany umowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik miał prawo do odliczenia 60% VAT od nabycia samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jaki jest wymiar czasu pracy lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy istnieją podstawy do nakazania czynności w trybie art. 71a pr. bud., w sytuacji gdy stan nielegalnej zmiany sposobu użytkowania ustał?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy wykazać wpływ prowizji z tytułu ubezpieczeń w deklaracji VAT

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy okres pracy w Anglii dyrektor szkoły może zaliczyć nauczycielowi do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie skutki podatkowe powstaną w przypadku wynajmu mieszkania dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć koszty związane z zakupem na raty środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy nauczyciel, którego stanowisko zostało zlikwidowane może korzystać z urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Ilu opiekunów powinno zapewnić opiekę uczniom w czasie ich dowozu do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaki kurs zastosować do przeliczenia na złote VAT wyrażonego na fakturze w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy każdy z budynków większego kompleksu hotelowego musi mieć zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak określić wartość przychodu ze sprzedaży nieruchomości, której poszczególne części nabyto w różnych latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła oddanie w dzierżawę gruntów leśnych na cele rolnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zakupione z dotacji przedmioty powinny być ujęte w ewidencji środków trwałych i wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy zawierając z pracownikiem umowę, pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy umowa z pracownikiem zatrudnionym na zastępstwo rozwiązuje się, jeśli jest on na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakim terminie osoba powinna zgłosić się o pomoc finansową w związku z zalaniem powodziowym piwnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak ustalić właściwość miejscową ośrodka, który powinien udzielić stronie pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy finansowanie imprezy integracyjnej w ramach ZFŚS podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może wydać świadectwo pracy byłemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie za pracę pracownika przebywającego na zasiłku chorobowym i urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie stanowiska są klasyfikowane jako szczególnie niebezpieczne w przypadku szkoleń BHP na stanowiskach robotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik pracujący na umowę o pracę może prowadzić działalność gospodarczą równolegle z tej samej dziedziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy zasiłek rodzinny jest świadczeniem uzależnionym od niepełnosprawności osoby, na którą przysługuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak należy ustalić dochód osoby, która pobiera zasiłek macierzyński i zawiesiła pozarolniczą działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 września 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy należy odliczyć VAT z faktury od dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne