Questions and answers

Kto administruje odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej kosztem osoby prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Dmoch Konrad | Aktualne

Czy utrata bądź zmiana stopnia niepełnosprawności powoduje utratę prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy informację o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu podaje się do publicznej wiadomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy po wyborze na kolejną kadencję należy informować pracownika na piśmie o warunkach jego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy kodeksowe okresy wypowiedzenia umowy o pracę można modyfikować?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Kiedy powstaje konieczność uzupełnienia wynagrodzenia do wysokości płacy minimalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Na czym może polegać uelastycznienie godzin pracy w podstawowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Czy do zamówienia na udzielenie pożyczki stosuje się ustawę p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Jak jednostka sektora finansów publicznych powinna udzielić zamówienia na udzielenie pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego można udostępnić wykonawcy kosztorys inwestorski?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna zakazu wchodzenia na słód umieszczony w przyczepie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy rozwiązanie umowy zlecenia rodzi obowiązek wystawienia świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2017 r., Sobczak Michalina | Nieaktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych delegacje wypłacone pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy osoba formalnie niezwiązana z danym przedsiębiorstwem może przeprowadzać wstępne szkolenia BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Co należy rozumieć przez sformułowanie "miejsce retencji powierzchniowej odpadów"?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy stosować dla sprzedaży pierogów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować farmę fotowoltaiczną sfinansowaną nieoprocentowaną pożyczką zaciągniętą w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo udzielić pracownikowi zastępczego dnia wolnego za pracę w dniu wolnym i niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy należy prowadzić monitoring gazu składowiskowego na nowo wybudowanym składowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy użytkownicy separatorów substancji ropopochodnych mogą samodzielnie wykonywać ich przeglądy eksploatacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jak należy postępować z dokumentacją medyczną pacjenta, która została udostępniona dla celów naukowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy w umowie zlecenia nauczyciel może mieć taki sam zakres obowiązków jak w umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie ze sobą wniesienie aportem gruntu do sp. z.o.o. spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy na rachunek powierniczy powinny być wpłacane środki nabywców na poczet zakupu lokali handlowo-usługowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2015 r., Rogoń Dominika | Aktualne

W jakiej formie należy zwolnić z opłaty za pobyt krewnego w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak ustalić prawo do trzynastki pracownika niepedagogicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak powinny zostać ujęte faktury korygujące zakup i sprzedaż towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakim przepisom o delegacjach służbowych podlega członek zarządu będący obcokrajowcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Z jaką datą zaksięgować różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jaki kurs zastosować aby rozliczyć pożyczkę udzieloną w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy budynek gospodarczy znajdujący się na gruncie Bi podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Jakim podatkiem opodatkować wyłączony z działalności rolniczej grunt?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy faktury zaliczkowe generują przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy mamy do czynienia z zamówieniem publicznym w przypadku umowy użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zapłacony podatek powinien być kosztem w momencie sporządzenia deklaracji PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można udzielić zamówienia na usługi medyczne bez stosowania przepisów p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy dialog techniczny może zostać przeprowadzony po powołaniu komisji przetargowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zasiłek celowy można przyznać na zakup leków i środków higieny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe powstaną w związku z wykorzystaniem zdjęcia osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Na jakiej podstawie OPS może udostępniać innym podmiotom informacje o sytuacji konkretnej rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy i jak wsparcie otrzymane z unijnych programów operacyjnych wliczyć do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W którym miesiącu zaksięgować fakturę za usługi telekomunikacyjne w koszty działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2015 r., Jurek Marek | Aktualne