Do jakich wierzycieli odnosi się planowany limit 2 mln zł, dla którego uważa się za ustalone prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień w spełnianiu świadczeń pieniężnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2019 r.

PYTANIE

W toku rozważań nad planowanymi zmianami, które wprowadza ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, nasunęły mi się wątpliwości związane z wykładnią art. 299f §2 Ordynacji Podatkowej. Brzmienie powyższego przepisu jest następujące: prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień uznaje się za ustalone, jeżeli suma wartości świadczeń pieniężnych niezapłaconych przez dany podmiot w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury wynosi w okresie kolejnych 3 miesięcy co najmniej 2 000 000 zł. Przepis przejściowy stanowi, że podana kwota w 2020 i 2021 r. wynosi 5 000 000 zł.

Czy zatem limit 2 mln dotyczy: a) wszystkich wierzycieli krajowych, rozliczanych w PLN (na co wskazuje kwota 2 mln wyrażona w PLN a nie w równowartości PLN); b) wszystkich wierzycieli krajowych niezależnie od waluty, w jakiej są rozliczani (PLN lub EUR)?; c) wszystkich wierzycieli (krajowych i zagranicznych) rozliczanych w PLN (na co wskazuje kwota 2 mln wyrażona w PLN a nie w równowartości PLN) czy d) wszystkich wierzycieli (krajowych i zagranicznych) niezależnie od waluty, w jakiej są rozliczani (PLN lub EUR)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX