Questions and answers

Czy jest możliwe, aby waga odpadu z KPO nie była tożsama z wagą na fakturze VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy umorzenie bezrobotnemu nienależnie wypłaconego świadczenia obliguje do wystawienia informacji PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy powinien zostać naliczony VAT o przychodów z przeprowadzonego szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w ramach umowy zlecenia można świadczyć usługi tożsame z profilem prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w szatniach wolno stosować krzesła zamiast ławek?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy warunkiem udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej jest przejście dodatkowego szkolenia specjalistycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy wartość początkową budynku można określić łącznie z obiektami pomocniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zamawiający sektorowi mogą podlegać odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy kierowca za przewozy w Niemczech powinien mieć wypłaconą stawkę 8,50 euro za godzinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych opłatę za nadzór wniesioną do KIBR?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy nieodliczony VAT związany z uzyskaną dotacją stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Dochody JST za bezumowne korzystanie z nieruchomości komunalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Co należy wpisywać w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 13 „Skutki udzielonych ulg i zwolnień...”?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w PIT-11 wartość nieodpłatnego wyżywienia, z którego korzystają pracownicy i zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT promocyjną sprzedaż za 1 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki paragraf klasyfikacji budżetowej dla wydatków z tytułu wywozu śmieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Na jakich zasadach podatnik ma prawo odliczać VAT od wydatków związanych z lawetą stanowiącą środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką zastosować stawkę VAT przy montażu baterii umywalkowej w mieszkaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo został obciążony notą za aneks do umowy ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy GOPS powinien w trakcie kontroli udostępnić komisji rewizyjnej całą dokumentację?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak rozliczać najem nieruchomości częściowo wprowadzonej do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie są uprawnienia komisji rewizyjnej przy kontrolowaniu OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy zwodowanie pływających rekreacyjnych domków hotelowych na jeziorze wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy pracownik starostwa może pełnić dodatkowo funkcję administratora bezpieczeństwa informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy usługi sklasyfikowane jako PKD 85.51.Z mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dofinansowanie wypoczynku pracownika stanowi dla niego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy za okres zatrudnienia na umowę na zastępstwo nauczycielce przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy możliwe i zasadne jest ustalenie linii brzegowej na starorzeczu, przez które przepływa woda płynąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Kiedy pracownik socjalny może uzyskać specjalizację II stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy starosta może wyłączyć z produkcji rolnej grunt klasy RIIIa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy pracownikowi należy się karta podarunkowa z okazji świąt?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy dodatek 100 zł do świadczenia pielęgnacyjnego podlega koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczać wydatki za zakup wyposażenia do budynku, który jest w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od zakupu paliwa do gokartów przysługuje pełne odliczenie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można wystawiać faktury korygujące sprzedaż "do zera"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy opodatkować VAT nadwyżki inwentaryzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować VAT usługi remontowo-budowlane świadczone w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien przeliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego uwzględniając całą nagrodę roczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć korektę związaną ze zwrotem towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy pracownik musi zwrócić nadpłacone wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy umywalki w umywalni zlokalizowanej obok jadalni wliczają się do wymaganej ogólnej liczby umywalek w jadalni typu I?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak ocenić ryzyko zawodowe na stanowisku sortowania truskawek na taśmach, które są w ruchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Majer Roman | Aktualne

W którym momencie ewidencjonować faktury korekty zmniejszające przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik powinien dokonać sprzedaży ze stawką VAT 0% i jakie warunki trzeba spełnić, żeby zastosować stawkę 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy naliczyć VAT należny od udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W którym momencie opodatkować przychód dotyczący usług, które będą wykonane w przyszłości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne