Questions and answers

Co należy zrobić, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie określił formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak określić termin zabezpieczania oferty przez wadium w trybie licytacji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy butlę z gazem podłączoną do kuchenki gazowej powinno się traktować jako instalację?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak opodatkować dochody uzyskane z tytułu umowy licencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wybudowanie budynku przeznaczonego do sprzedaży należy rozliczać w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co należy rozumieć pod pojęciem zabudowy zagrodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Kamińska Anna | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych fakturę za emisję programów telewizyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy organizator może zatwierdzać regulaminy wewnętrzne instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy dokumentację transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi należy zgłaszać do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy projekt zagospodarowania działki jest informacja publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy staż z powiatowego urzędu pracy wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca może zmusić byłego pracownika do złożenia oświadczenia majątkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

W jaki sposób można uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń na osobę współpracującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien dokonać rejestracji dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy świadczona przez podatnika usługa powinna być opodatkowana w Polsce stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy urlop wychowawczy powinien zostać udzielony nauczycielce do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy akcyza i opłata recyklingowa wchodzą do podstawy obliczania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy złożona przez podatnika korekta dokumentów jest prawidłowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy drzwi do łazienki w domu jednorodzinnym mogą być przesuwne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Które wydatki ponoszone przez zakład opieki zdrowotnej dają możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy firma angielska może ubiegać się o zwrot VAT w Polsce od zakupionego paliwa do wynajmowanego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy organ prowadzący przejmuje dokumentację likwidowanego niepublicznego przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy można wystawić fakturę sprzedaży, a następnie sukcesywnie realizować dostawę w ciągu pół roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który został powołany do ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, przysługuje za ten czas wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy podstawę opodatkowania należy obniżyć o wartość skonta?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć transakcję sprzedaży towaru dokonaną poprzez terytorium Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć sprzedaż towaru dla kontrahenta mającego siedzibę na Wyspach Dziewiczych z dostawą do Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak traktować dla celów CIT środki z likwidacji zagranicznej spółki jeśli są otrzymywane w ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT import z Chin przez Niemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy aby odliczyć podatek VAT w 100%, wystarczy wykazać brakujące 40% podatek w bieżącej fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży napojów gorących w automatach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik świadczący usługi transportowe dotyczące przewozu osób, ma obowiązek rejestracji dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy firma z Litwy, która postanowiła sprzedawać towary w Polsce ma obowiązek rejestrowania się do celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy zakupioną odzież po dokonaniu przeróbek należy zaksięgować jako towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przekazanie małżonkowi środków trwałych do korzystania jest opodatkowane podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić współczynnik wynikający z art. 90 i 91 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu uregulowania nieściągalnej wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy opłata - wpisowe na zorganizowany przez nas turniej sportowy na wynajętych obiektach podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak opodatkować na gruncie VAT import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT świadczenie usług informatycznych w obrębie kilku powiązanych spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy w związku ze sprzedażą działki z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego podatnik jest zobowiązany zapłacić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak powinna być wypełniona KPO przez podmiot będący sprzedawcą/pośrednikiem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak należy traktować ścieki z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy rolnicze wykorzystanie ścieków w ilości do 5 m3/dobę należy potraktować jako zwykłe korzystanie z wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

W jaki sposób przedsiębiorca może zagospodarować ścieki przemysłowe na terenie myjni samochodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy na zrzuty awaryjne z przepompowni ścieków wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne