Questions and answers

Jakim kursem należy przeliczyć import towaru z Izraela, który został oclony na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Jak należy ustalić podstawę do wypłacenia nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć wynagrodzenie pracownika z podziałem na składki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę za usługi hotelowe świadczone przez niemieckiego kontrahenta na rzecz biura podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT utrzymanie domen internetowych przez firmę z Cypru?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak udokumentować obciążenie kontrahenta kosztami naprawy źle wykonanej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu usługi transportowej i usługi dźwigowej z operatorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kto opracowuje i podpisuje ponadzakładowy układ zbiorowy dla pracowników niepedagogicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Na jakich kontach zaksięgować w gminie nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jakich przypadkach można wypłacić świadczenia rodzinne osobom przebywającym zagranicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować lokal znajdujący się w kamienicy, która stanowi współwłasność podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób należy skonstruować zapisy SIWZ w postępowaniu cząstkowym prowadzonym na podstawie zawartych umów ramowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

W jaki sposób należy wyliczyć urlop wypoczynkowy pracownika któremu obniżono wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób przekazać samochód na prowadzoną przez żonę działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w działalności gospodarczej środki trwałe w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy czyszczenie koryt rzek i potoków z odpadów komunalnych powinno leżeć w gestii gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy pracodawca może wypłacać swojemu pracownikowi ryczałt za prawa autorskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy prawidłowe jest użycie dokumentu OT do zaksięgowania komputera łącznie z oprogramowaniem komputerowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy w świadectwie pracy należy wpisać informację o zajęciu komorniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2014 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Jakiej wysokości kwotę ze środków ZFŚS ma prawo przeznaczyć pracodawca na zakup książek dla dzieci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2014 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować weksel wystawiony przez firmę leasingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak ustalić wartość wniesionych do spółki aportem środków trwałych w latach ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jak należy zaksięgować zakupiony zestaw komputerowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2014 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak należy zaksięgować zakup samochodu od firmy leasingowej, który zostanie odsprzedany pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2014 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób fundacja ma zaksięgować przyjęcie datków ze zbiórki publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy do przeniesienia kosztu składki ubezpieczeniowej można zastosować notę obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy elektryk zatrudniony w zakładzie budżetowym może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy JST może zakupić dla uczniów szkoły mundury i dodatki w ramach swojego budżetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy koszty wyfakturowane po zakończeniu projektu obciążają koszty bieżące spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy należy oddać VAT, jeśli inwestor nie zwróci mi kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy opłata inicjalna i czynsze leasingu operacyjnego samochodu osobowego stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy płatność na rzecz Spółki niemieckiej z tytułu tej noty będzie podlegała podatkowi u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy pracownik pracujący na wózku nożycowym powinien zakotwiczyć szelki bezpieczeństwa do konstrukcji wózka?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy rękojmia i gwarancja biegną równolegle od dnia przekazania dzieła, czy też terminy te sumują się?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy spółka może wykazać rezerwy na spodziewane dopłaty do kapitału spółki, w której posiada udziały?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż "cegiełek" dla celów charytatywnych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy sprzedaż wierzytelności przez osobę fizyczną generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy stanowią koszty uzyskania przychodów odsetki potrącone z dotacji przez instytucję finansującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy taki przychód jest dla lokatora opodatkowany i czy Wspólnota ma obowiązek wystawić PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wybór metody kasowej w VAT jest tym samym, co wybór tej metody w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione w związku z zerwaniem umowy leasingowej stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wykonując tylko i wyłącznie sam odwiert może zastosować stawkę 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wystąpią tu różnice kursowe podatkowe przy zapłacie kartą kredytową przypisaną do firmy duńskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Ile godzin powinna przepracować opiekunka do osób starszych w danym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługę szycia i usługę transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT przy sprzedaży używanego lokalu biurowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy usuwaniu usterek w ramach reklamacji co zostało zlecone innej firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku dostawy mundurów do kraju Wspólnoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki dokument należy wystawić żeby miał pokrycie z wyciągiem bankowym Sp. z o.o., z którego zostanie dokonany zwrot?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne