Questions and answers

Jakie są możliwości dochodzenia roszczeń w sądzie pracy, jeśli osoba pracująca nie była zatrudniona na żadną umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia przyjmuje się do wyliczenia odprawy emerytalno-rentowej po długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak należy ustalić właściwość miejscową w przypadku ustalania prawa do zasiłku dla opiekunów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak obliczyć dochód osoby przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak obliczyć dochód w przypadku ustalania prawa do zasiłku rodzinnego, jeśli strona ma zasądzone alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak udokumentować na potrzeby VAT bonus za obroty przyznany niemieckiemu kontrahentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować w księgach urzędu wydatek na zakup systemu/programu e-mapa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien wprowadzić ruchomy czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Na jakiej podstawie należy wyliczyć nagrodę jubileuszową pracownika, jeśli przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co stanowi podstawę opodatkowania VAT przy zamianie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy art. 89a ustawy o VAT można zastosować do transakcji z 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy gmina może skierować osobę do prywatnego domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy nagroda dla klienta w formie karty bankomatowej o określonej wartości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Welsyng Anna | Nieaktualne

Czy od kosztów zakupionych w celu organizacji imprezy można odliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podatnik musi dokonać korekty po zmianie sposobu przeznaczenia jednej z działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy po sprzedaż samochodu spółka powinna złożyć deklaracje VAT-26 z zawiadomieniem, że samochód został sprzedany?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracodawca powinien tworzyć rozkłady czasu pracy, jeżeli w firmie obowiązuje system ruchomy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy prezent dla praktykantki można zaliczyć do kosztów firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy ryczałt, który przysługuje kierowcom w zamian za nocleg w samochodzie ciężarowym podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy sprzedawanie pracownikowi towaru w preferencyjnych cenach jest dla niego przychodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy udar, jakiego doznała pracownica, może zostać uznany za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wartość ponoszonych przez zleceniodawcę kosztów zakwaterowania zleceniobiorcy stanowi dla niego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zakup znaku firmowego od spółki, w której podatnik jest wspólnikiem stanowi dla niego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zatrudnienie w wymiarze 36 godzin tygodniowo jest zatrudnieniem w pełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy z faktury za usługę baristyczną można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakiej karze będzie podlegał nauczyciel nie wypełniający rzetelnie dokumentacji szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zmiana składu osobowego w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki sprzęt powinien dostarczyć telepracownikowi pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaki staż pracy uprawnia nauczyciela do otrzymania nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak na gruncie ustawy o VAT rozliczyć fakturę z Chin za usługę pośrednictwa dla zaopatrzenia i zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy ustalić odpis na ZFŚS, jeżeli pracownik przechodzi na emeryturę w trakcie roku budżetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak powinien rozliczyć się podatnik, który mieszka w Polsce ale przychody uzyskuje na terytorium Brazylii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać dokumentacja zajęć w ogrodzie jordanowskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć prognozowaną proporcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić przychód w sytuacji sprzedaży wynagradzanej w systemie prowizyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak zaksięgować wydanie stanowiącej środek trwały nieruchomości w ramach dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Kiedy można ująć sprzedaż jako eksportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy można uznać, że pracownicy wykonujący przygotowanie laków cytostatycznych pracują w warunkach bezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury zakup okresowej licencji komputerowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu nieodpłatnego wydania towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może uznać, że pracownik jest w delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Kto powinien zatwierdzić protokół powypadkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Od kiedy organ powinien odprowadzić składki emerytalno-rentowe za osobę, która pobiera świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca może nagrodzić pracowników dodatkowym płatnym dniem urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować naliczone odsetki od kredytu inwestycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sytuacjach rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 września 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy dokonana przez małżonków darowizna na rzecz siostry żony będzie zwolniona z podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne