Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Burchard Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółka komunalną, świadczymy usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy. Usługa jest świadczona w sposób ciągły na podstawie zawartych umów o dostawę wody. Faktury wystawiane są na koniec każdego miesiąca z terminem płatności do 21 dnia następnego miesiąca. Osoby fizyczne z góry otrzymują prognozę na pięć kolejnych miesięcy. Zdarzają się sytuacje, że osoby te płacą prognozę z góry na całe pięć miesięcy.

Czy my jako spółka jesteśmy zobowiązani do wystawiania faktury w miesiącu, kiedy otrzymujemy całościową wpłatę na wpłaconą kwotę?

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku VAT, w miesiącu otrzymania wpłaty, czy też w okresach miesięcznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację