Questions and answers

W jakim przypadku należy uznać, że pracownik wypracował nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

W rozliczeniu za który miesiąc należy wykazać eksport towarów na warunkach DAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Co powinien zrobić inwestor użytkujący magazyn jako halę produkcyjną, w której prowadzi działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2014 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy jeśli pracownicy samodzielnie płacą za pakiety medyczne to powstaje po ich stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy karty ocen prac konkursowych sporządzone przez członków sądu konkursowego podlegającą ujawnieniu na wniosek uczestnika konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy można zbierać zmieszane odpady komunalne w sortowni mającej status instalacji zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy operator maszyny musi mieć uprawnienia SEP do 1 kV?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy rodzaj i wysokość świadczeń z ZFŚS można uzależniać od wymiaru zatrudnienia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy spółka postępuje prawidłowo, uznając transakcję jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy stanowią koszty podatkowe opłaty za przejazd autostradą, korzystanie z parkingu bądź też winiety?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy urlop wychowawczy należy udzielić nauczycielce do zakończenia zajęć dydaktycznych w czerwcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2014 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować import i sprzedaż suszonych zakąsek?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usługi transportowej dot. wysyłki towaru do Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy określić proporcje między funkcjami zabudowy, jeśli nie określa ich mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2014 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT najem prywatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty remontu wynajmowanego lokalu i zakupu sprzętu do przeprowadzania badań?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż gruntu zakupionego w 2008 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż samochodu, jeśli dokonuje jej podmiot przedmiotowo zwolniony z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT transport towarów wykonywany na zlecenie firmy angielskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na podstawie jakiego dokumentu można ujawnić środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo wyliczyć dochód osoby współpracującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy darowizna przekazana na stowarzyszenie rodziców może być odliczona od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy dokonując przekształcenia w trybie uproszczonym spółka przekształcona płaci podatek PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy konieczne będzie wystawianie faktury korygującej do faktury potwierdzającej wpłatę zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości jest brana pod uwagę przy ustalaniu dochodów osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury za transport towarów z Polski do Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnikowi przysługuje zwrot zapłaconego podatku w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym może wykonywać działalność gospodarczą na rzecz swojego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi dyrektor szkoły może przydzielić 1/4 etatu portiera w internacie szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy roboty budowlane, które będą realizowane w różnych budynkach, należy traktować jako jedno zamówienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu, który stanowi środek trwały może być opodatkowana na zasadzie VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy tor kolejowy to na gruncie VAT złom, a jeśli tak, to czy został wymieniony w załączniku nr 11 czy nr 13 do ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy umowa na bankową obsługę budżetu gminy może być zawarta na 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy w wypowiedzeniu powinna być informacja o rozwiązaniu umowy z powodu likwidacji stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy wychowawca w niepublicznym internacie zatrudniony na umowę zlecenie może pełnić dyżur 24 godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w związku z wydaniem nieruchomości w ramach umowy przewłaszczenia dojdzie do opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zamawiający może poprawić błędnie wpisaną datę na oświadczeniu wykonawcy, jako oczywistą omyłkę pisarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jak długo nowo powstała instalacja może produkować na zasadzie prób bez pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jakie będą skutki przekazania przez wydawnictwo podręczników szkolnych szkołom?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie dokumenty należy sporządzić podczas przeprowadzania audytu strefy tankowania pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie są wymagania odnośnie uzgodnień na zmianę sposobu użytkowania z lokalu mieszkalnego na zakład fotograficzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby na działkę nawieźć ziemię z gruzem w celu podwyższenia i utwardzenia terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak należy ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, w przypadku gdy nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo powinien mieć określone w umowie o pracę miejsce pracy ratownik medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak ustalić wartość nabycia prawa użytkowania wieczystego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy kierowcy mają prawo do diet z tytułu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy przeliczyć na nowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne