Czy pracodawca niebędący rzemieślnikiem może otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika? - OpenLEX

Czy pracodawca niebędący rzemieślnikiem może otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z młodocianym pracownikiem została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego - nauki zawodu na czas od 07.09.2016 r. do 06.09.2019 r. Pracodawca nie jest rzemieślnikiem (Sp. z o.o.). Uczeń zdał egzamin czeladniczy przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w dniu 13.09.2019 r. Czy w związku z faktem, że pracodawca nie jest rzemieślnikiem, egzamin nie powinien być zdany przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, a jeśli tak to czy należy wydać pracodawcy decyzję odmowną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?