Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2019 r.

PYTANIE

Czy dopuszczalne prawnie jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i załączenie go do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?

Zleceniodawca podpisał umowę na wykonanie projektu pod nazwą projekt budowlano-wykonawczy, który miał obejmować zakres PB i PW (tzn. projektu budowlanego i projektu wykonawczego jako jednego opracowania).

Ze względu na fakt, że w ustawie z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud., ani też innych rozporządzeniach dotyczących tego zakresu dokumentacji nie występuje takie pojęcie, jak projekt budowlano-wykonawczy, a jedynie projekt budowlany, czy prawidłowe jest przyjęcie takiego nazewnictwa?

Czy właściwy urząd wydający pozwolenia na budowę może (czy ma takie prawo) z tego powodu odrzucić wniosek o wydane decyzji o pozwoleniu na budowę?

Czy też należy wykonać projekt budowlany, jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę oraz osobny projekt wykonawczy, obejmujący zagadnienia wykonawcze wg zakresu uzgodnionego z inwestorem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?