Czy aptekarze mają prawo do rozliczenia wydatków kwalifikowanych na ogólnych zasadach jako KUP oraz odliczenia ich od dochodu w ramach wprowadzonej ulgi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ulga dla aptek w związku z przystosowaniem aptek do e-recepty.

Czy w związku ze zmianami do ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) oraz do ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.) dwukrotnie można uwzględnić wydatki na ten cel? Raz zaliczając je do kosztów uzyskania przychodów w całości podczas ustalenia podstawy opodatkowania w miesiącu poniesienia kosztu, a następnie te same wydatki odjąć od podatku podczas rozliczenia rocznego?

Uwzględniając ograniczenia zawarte w przepisie art. 52j ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX