Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy słuchaczka szkoły policealnej na kierunku technik elektroradiolog sem. V forma dzienna, nieklasyfikowana w semestrze V z zajęć praktycznych (zwolnienie z zajęć na kierunku technik elektroradiolog na podstawie prośby słuchaczki ze wzgl. na stan zdrowia - słuchaczka jest w ciąży) może powtarzać semestr V po urodzeniu dziecka w tej samej szkole na kierunku technik elektroradiolog, na którym obowiązkowa jest inna/nowa podstawa programowa? Na jakich zasadach może ona uzupełnić ew. różnice programowe? Czy, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, istnieje możliwość zwolnienia tej słuchaczki z uczęszczania na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których w powtarzanym semestrze otrzymała wcześniej oceny pozytywne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?