Questions and answers

Czy od kwietnia 2014 r. podatnik może odliczać 50% VAT od paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy od osiąganych przez nierezydentów przychodów ze świadczenia usług kadrowych należy pobierać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od otrzymanej faktury można odliczyć pełną kwotę VAT, czy tylko 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy odsprzedaż paliwa podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo wystawić fakturę, podając tylko jedną datę na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy powinno być wydane pełnomocnictwo (upoważnienie) dla tej osoby, która będzie brała udział w oględzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy przysługuje podatnikowi ulga z tytułu nabycia gruntów w drodze licytacji lub przysądzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy spółka powinna wykazać zakup samochodu kolekcjonerskiego jako nabycie wewnątrzwspólnotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości należy opodatkować 23% stawką VAT, czy powinna być zwolniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w obecnym stanie prawnym nadal istnieje obowiązek kierowania pracowników na badania okulistyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wobec radnego pracodawca może dokonać zmiany warunków pracy w drodze jednostronnego zarządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy w przypadku reklamacji towaru koszty transportu i cło stanowią koszt podatkowy dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wykonanie usługi naprawy na rzecz podatnika niemieckiego ma wpływ na zwolnienie z art. 113 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wyremontowanie mieszkania rencisty, spowoduje powstanie u niego przychodu do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy z powodu utraty zaufania dyrektor może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi administracyjnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy zwolnienie na turnus rehabilitacyjny obniża się proporcjonalnie do wymiaru etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Gdzie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług montażu maszyn wykonywanego na terytorium Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować montaż pompy ciepła w obrysie domu jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak ewidencjonować koszty w konsorcjum u lidera i jak obciążać konsorcjanta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Jakie elementy powinna zawierać faktura za usługę wystawiona dla kontrahenta z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na podatniku z tytułu zakończenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie obowiązki musi spełnić polski pracodawca, który zamierza zatrudnić Polaka mieszkającego we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe powstaną w związku z darowizną nieruchomości na rzecz syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jakie skutki bilansowe i podatkowe rodzi sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie wymogi musiał spełniać pracodawca, by mógł skorzystać z przywilejów wynikających z pakietu antykryzysowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak należy obliczyć dochód rodziny, jeśli posiada ona jednorazowy dochód przekraczający pięciokrotność kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak należy obliczyć urlop wypoczynkowy pracownika pozostającego w dwóch stosunkach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy ustalić właściwość miejscową gminy, jeśli osoba ma ustalonego opiekuna, który zamieszkuje w innej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak opodatkować usługi specjalistycznego mycia pojazdów świadczone na rzecz firm przewozowych w krajach UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić wartość transakcji cash poolingu na potrzeby dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w ewidencji księgowej budżetu i urzędu naliczone odsetki od kredytów, obligacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić datę wymagalności świadczenia w postaci dofinansowania na działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę z Uzbekistanu za usługi projektowe wykonywane na terenie Uzbekistanu na rzecz polskiej spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kontekście podatku u źródła zakup biletów lotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak wyliczyć pracownikowi, który przebywał w podróży służbowej ponad 12 godzin wysokość diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować przychód otrzymany w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy dokonać obowiązkowej korekty kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Który moment decyduje o określeniu limitu intensywności pomocy dla spółki działającej w SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na podstawie jakiej metody pracodawca może wyliczać przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

O czym musi pamiętać pracodawca delegujący pracownika do pracy w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od którego dnia należy liczyć nabycie mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakim dniu powstaje przychód, w przypadku wysyłki towaru do Turcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób na gruncie podatku VAT rozliczyć dotacje otrzymaną z budżetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób organ powinien ustalić skład rodziny przy ustalaniu prawa do zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób w księdze uczniów należy zaznaczyć, że uczeń technikum został przeniesiony do innej klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 października 2014 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy bank będący wykonawcą, może sam sobie wystawić gwarancję bankową i wnieść ją jako wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy dochód sędziego wynikający z deklaracji PIT-8AR można łączyć z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dojście do stanowiska stałej pracy może być połączone z drogą transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dotacja z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy główny księgowy zatrudniony w służbie cywilnej może być wspólnikiem w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy nauczyciel pełniący funkcję radnego musi zrezygnować z funkcji wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel wezwany do osobistego stawiennictwa w sądzie zachowuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy odłączenie lokalu od istniejącej sieci CO w małej wspólnocie wymaga zgody pozostałych współwłaścicieli ?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2014 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie chorobowe, jeśli pracownik nie ma do niego prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 października 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne