Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dla odpadów niepalnych, o których mowa w załączniku nr 2a do ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o. należy wyliczyć zabezpieczenie roszczeń w oparciu o stawkę określoną w § 2 ust. 1 pkt 11 (300 zł/Mg), czy też ze względu na zamieszczenie w ustawie o odpadach załącznika nr 2, w którym określono "kategorie odpadów niepalnych" należy je uznać za niepalne i pominąć w obliczaniu sumy zabezpieczenia roszczeń?

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z 7.02.2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 256) – dalej r.w.s.z.r. pojawia się również nazwa "kategorie odpadów". Chodzi o odpady zbierane w PSZOK takie jak szkło (17 02 02, 20 01 02, 15 01 07), odpady budowlane (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07), odpady metali (20 01 40, 15 01 04) - choć w przypadku tej ostatniej grupy w rozporządzeniu podano stawkę 1 zł/Mg.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?