Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pojazd z odpadami został zatrzymany w trybie art. 24a ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o. z powodu braku stosownych dokumentów. Firma transportująca przewoziła inne odpady niż te, które widniały w karcie przewozu. Pełnomocnik firmy wystąpił z żądaniem o wydanie decyzji w sprawie zwolnienia, oddania pojazdów. Zwolnienie pojazdów następuje po: ustaniu przyczyny uzasadniającej przechowanie pojazdu i wpłaceniu wysokości opłaty za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu, która wyznaczona zostanie w postanowieniu w trybie art. 24a ust. 8 u.o., który jednocześnie określać będzie termin odbioru. Prokurator jak i Komenda prowadząca postępowanie na podstawie kodeksu karnego w formie pisemnej wypowiedziała się, iż pojazdy są im niepotrzebne i nie wnoszą sprzeciwu do ich oddania z zastrzeżeniem, iż kontener wraz z zatrzymanymi odpadami ma pozostać w miejscu jego zatrzymania.

Czy w takim przypadku można uznać, iż ustała przyczyna zatrzymania pojazdu i wydać postanowienie zwalniające pojazdy bez kontenerów i odpadów?

Czy posiadanie niewłaściwych dokumentów przewozowych można jednocześnie traktować jako ich brak?

Co pozwoli na twierdzenie, iż podmiotem gospodarującym odpady jest firma transportująca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?