Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w ramach split payment możemy uregulować płatność za fakturę od dostawcy, gdzie jako konto bankowe wskazano konto firmy factoringowej w oparciu o umowę cesji wierzytelności pomiędzy dostawcą a firmą factoringową?

Czy w przypadku odpowiedzi negatywnej, dokonanie płatności/zapłaty za pojedynczą fakturę w ramach MPP do firmy factoringowej, zamiast do dostawcy w ww. przypadku spowoduje oprócz utraty ochrony z tytułu należytej staranności inne negatywne konsekwencje, np. karę lub obowiązek zwrotu VAT na rachunek VAT itp.?

Czy dokonując przelewu w podzielonej płatności na konto firmy faktoringowej wpisujemy NIP kontrahenta który wystawił fakturę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?