Questions and answers

Czy podatnik może wystawić zbiorcze faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Gdzie należy wykazać dostawę towarów, dla której miejscem dostawy jest terytorium Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik może przenieść na kontrahenta koszt odsprzedawanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć usługi świadczone drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak powinno być udokumentowane skonto?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien określić podstawę opodatkowania WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy bezumownym najmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2015 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usługi administrowania placem zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podatnik jest zobowiązany do naliczenia VAT od zużytych na naprawę części i materiałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy wykonywanie opakowań może być przedmiotem umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy pracownik samorządowy powinien odbyć służbę przygotowawczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy studium wykonalności jest tożsame rodzajowo z opracowaniem dokumentacji projektowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jakie wymagania powinny zostać spełnione, aby można było zamontować żuraw na słupie konstrukcji hali?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy w ocenie ryzyka zawodowego powinno się uwzględniać występujące powszechnie zagrożenia biologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy szkolenie okresowe bhp bibliotekarzy należy do szkoleń pracowników administracyjno-biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Według jakich zasad należy wyliczać podstawę wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu, jeśli pracownik w trakcie roku nabywa prawo do wyższej liczby wolnych dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy emerytowi można przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w umowie na zastępstwo można porozumieniem zmieniającym zmienić osobę zastępowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracodawca może przychylić się do wniosku pracownika o wykorzystanie urlopu w częściach krótszych niż 14 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak i kiedy zaksięgować uchwałę o umorzeniu udziałów z zysku bieżącego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy część budynku może by amortyzowana stawką podstawową, a część stawką indywidualną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaki kod odpadu jest właściwy dla mauzerów po substancjach innych niż niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy żona może skorzystać z odliczenia od podatku, jeśli mąż dokonał darowizny z firmowego konta?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy otrzymany zadatek może być przychodem spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik może dokonać rejestracji do VAT-UE i poprosić niemiecką firmę o skorygowanie faktury o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczać różnice kursowe związane z podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinna być ewidencjonowana dla celów KŚT "Farmakopea" w wydaniu książkowym i w formie USB?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż wyrobu kontrahentowi z Niemiec, jeśli towar ostatecznie trafi do Meksyku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedawane samochody z majątku prywatnego powinny być wykazywane jako WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za bilety na prom zakupione w szwedzkim oddziale w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak obliczyć podatek dochodowy od umowy zlecenia ze stawką godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT opodatkować dostawę węgla?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy, który stosuje środki chemiczne o ograniczonym działaniu rakotwórczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracę w kanale naprawczym można zakwalifikować do prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT świadczenie usług reklamowych na rzecz polskich i zagranicznych kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ryczałt za nadgodziny należy uwzględnić w ekwiwalencie za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy szpachlowanie w zakładzie klasyfikuje ten obiekt do instalacji do powlekania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Czy za nieterminowe prowadzenie harmonogramu prac rekultywacji składowiska odpadów są przewidziane kary?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy można wezwać pogotowie do agresywnego dziecka bez zgody rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jakie skutki wywołuje na gruncie VAT umowa użyczenia zawarta między ojcem a synem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak amortyzować budynek częściowo wykorzystywany na cele działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Twardoch Sebastian | Aktualne