Questions and answers

Jak amortyzować budynek częściowo wykorzystywany na cele działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy do testów wysokonapięciowych potrzebne są uprawnienia operatora urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy w skład zespołu powypadkowego może wchodzić społeczny inspektor pracy będący członkiem rodziny poszkodowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak prawidłowo uwzględnić zagraniczny podatek w dochodzie obliczanym na podstawie u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy zarządca drogi ma prawo pobierać opłatę za zjazd tymczasowy, jako opłatę za "urządzenie obce" na czas lokalizacji zjazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo przechowywać faktury elektroniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć świadczenie urlopowe dla nauczyciela, który miał godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracownik niepedagogiczny przywrócony do pracy na podstawie porozumienia powinien zwrócić pobraną odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy dostawa gruntu rolnego jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania jej przy zastosowaniu kas rejestrujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy brakuje sankcji karnych za nieterminowe prowadzenie rekultywacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy podstawa naliczenia VAT przez agencję celną jest poprawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie praw i obowiązków uczelni innemu podmiotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż samochodu kupionego od francuskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można odliczać VAT z blankietów prognoz zużycia energii elektrycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaży usług opieki nad dziećmi i sprzedaży wyżywienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Według jakiego kursu euro należy dokonać przeliczenia należności na złote?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakim dokumentem (notą uznaniową czy fakturą korygującą) dokonać zwrotu nadpłaconych opłat cmentarnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przyznanie pracownikom podwyżki wynagrodzenia za pracę z mocą wsteczną jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy udział w zajęciach szkoleniowych w okresie korzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy urlop może być udzielony pracownikowi bezpośrednio po okresie niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy i jak stosować kody FAO alfa-3 na etykietach przetworów rybnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Czy ustalając wysokość wynagrodzenia za pracę nadliczbową należy uwzględnić ryczałt za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kto jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jaką stawkę podatku od nieruchomości zastosować do pomieszczeń w budynkach gospodarczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób podatnik może poprawić błąd na fakturze w postaci zawyżenia kwoty brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracownik niepełnosprawny może być zatrudniony przez więcej niż 5 dni w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w apteczce zakładowej powinna być woda utleniona lub płyn dezynfekcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy w wynagrodzeniu urlopowym nauczyciela należy uwzględnić średnią urlopową za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła wniesienie aportu do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może wydawać zezwolenia na prowadzenie placówek wsparcia dziennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy sukcesywne dokonanywanie zgłoszeń wypadków uniemożliwia uznanie zdarzenia za zbiorowy wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jak dokumentować na potrzeby VAT sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać korekty przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca może skorygować wpłatę na PFRON za miesiąc uzyskania informacji o korekcie ulgi we wpłacie na Fundusz?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Czy pracownik obsługi, który przebywa na urlopie wypoczynkowym, ma prawo do premii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jakie dokumenty musi posiadać firma, żeby zastosować stawkę NP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W którym miesiącu podatnik powinien ująć fakturę, a w którym korektę anulującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych ciążą na organie prowadzącym oraz na dyrektorze szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy podatnik miał prawo do skorzystania z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła sprzedaż niepublicznego ZOZ-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne