Pytania i odpowiedzi

Czy centrum kultury ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z współorganizacją imprezy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób przenieść na najemcę koszty ubezpieczenia pojazdu samochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka procedura jest właściwa do zaskarżenia bezczynności organu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć proporcję odliczania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek uwzględnić w remanencie likwidacyjnym nieruchomość nabytą w 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy od "posiłku konferencyjnego" i od "przerwy kawowej" można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować montaż stolarki budowlanej w budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo zastosować stawkę ZW do wykonanych usług elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy spółka, która zamierza podarować kosze prezentowe kontrahentom, może odliczyć z tego tytułu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy przekazanie gadżetów promocyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć zwrot VAT od środków transportowych w terminie 60 dni dla rolnika będącego podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jakiej formie prawnej powinna być zawarta umowa z inkasentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w przypadku przyznania nabywcom towaru bonów premiowych powstaje obowiązek wystawiania deklaracji PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakich przychodów zakwalifikować opłaty z tytułu refakturowanych kosztów transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2015 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy w zaświadczeniu o zatrudnieniu należy wyszczególnić wszystkie umowy o pracę zawierane z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy udostępniając kosztorys tylko w formacie pdf zachodzi nierówne traktowanie wykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Co zrobić z decyzją prawomocną, jeśli podatek od nieruchomości został nieprawidłowo wyliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczać kilometrówkę w przypadku pracy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy skład gazów technicznych na terenie zakładu wymaga uregulowań w zakresie ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Która gmina wydaje decyzję dot. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych po przeprowadzce świadczeniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można magazynować kontenerach na nieutwardzonym placu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo uzupełnić podstawę ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy VAT naliczony będzie stanowił koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy amortyzacja środka trwałego sfinansowanego z dopłat może być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje zwrot pracownikowi wydatków poniesionych na autostradę i parking?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć farmę fotowoltaiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki w CIT wywoła umorzenie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaki powinien być poziom marży narzucanej do cen sprzedaży pomiędzy jednostkami powiązanymi personalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką karę przewidział ustawodawca w przypadku legalizacji tablicy reklamowej poza pasem drogowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Czepiel Maciej | Nieaktualne

Czy jest możliwa zmiana dłużnika poprzez połączenie spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na jakiej podstawie starosta przesyła wszystkie wydane przez siebie decyzje organowi nadzoru budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracowników bez uprawnień elektrycznych czyszczących maszyny wymagające zasilania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak wyrównanie emerytury wpływa na prawo do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wzrost dochodu rodziny o kilkadziesiąt złotych powoduje konieczność zmiany wysokości zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak rozliczyć podatek od wynagrodzenia Ukraińca nie posiadającego numeru PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy OPS ma możliwości prawne, aby zobowiązać syna do opieki nad matką?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jakie mogą być przyczyny nieuzyskania promocji ucznia do klasy II szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy można domagać się zwrotu kwoty ZDO wypłaconej omyłkowo osobie nieuprawnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak obliczyć urlop pracownicy rozwiązującej umowę o pracę po powrocie z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy podwyższenie kwoty zasiłku macierzyńskiego po 1 stycznia 2016 r. dotyczy osób przebywających na urlopach ojcowskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jakie regulacje stosować do pracownicy składającej wniosek o urlop rodzicielski tuż przed zmianą przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Kiedy przyznany zasiłek rodziny można przyznać drugiemu rodzicowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może udzielić nauczycielowi urlopu szkoleniowego w związku z jego udziałem w konferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy z uwagi na uchwałę NSA II FPS 3/15 dotyczącą premii i nagród, szpital może dokonać korekty CIT za 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne