Questions and answers

Jak ustalić dochód osoby ubiegającej się o zasiłek celowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Kiedy powstaje przychód u podatnika, który za świadczone usługi otrzymuje prowizję?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Na podstawie jakich dokumentów można zaliczyć okres podlegania ubezpieczeniu rolników do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób obliczyć różnice kursowe występujące przy nabyciu środka trwałego z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób okreslić przychód ze sprzedaży części przedsiębiorstwa uzyskanego w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym momencie ująć w przychodach pracowniczych przekazane bony?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wyrównać wynagrodzenie pracownika do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2014 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy spółka może odliczyć VAT od faktury za naprawę sprzętu uszkodzonego podczas imprezy wigilijnej dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaka jest maksymalna wysokość odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż tortów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak potraktować na gruncie VAT przedwcześnie zapłacony czynsz z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towarów do odsprzedaży dokonany w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek w VAT z tytułu importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Na jakich zasadach rolnik może odliczyć VAT od zaliczki wpłaconej na zakup kombajnu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej nierezydenci naliczają VAT na fakturach sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakiej wysokości podatnik ma prawo odliczać VAT od wydatków na serwis samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy inne polecenia przełożonego powinny być wykonywane przed zakresem czynności wynikającym z ustawy o finansach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2014 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy zaległe wynagrodzenie wypłacone członkowi rady nadzorczej w styczniu podlega oskładkowania na nowych zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak obliczyć dietę w przypadku podróży krajowej i zagranicznej w ramach jednego polecenia służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Według jakich zasad pracodawca powinien dokonywać potrącenia z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2014 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy istnieje możliwość odpracowania zajęć w internacie, które nie odbyły się z powodu świąt?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy istnieje wymaganie mówiące o rozwieszeniu map ewakuacji na terenie zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Gryguć Piotr | Aktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu likwidacji towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczyciel ma obowiązek numeracji godzin w edukacji wczesnoszkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy podatnik może sprzedać nieruchomość, korzystając ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy pracodawca może kazać pracownikowi przychodzić do pracy 15 minut wcześniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Sobczak Michalina | Nieaktualne

Czy przychody z innych źródeł można pomniejszać o koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka komandytowo-akcyjna może obecnie odliczyć stratę z okresu gdy nie była jeszcze podatnikiem CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż towarów podlega odwrotnemu obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy środki z funduszu zdrowotnego mogą być przeznaczane na profilaktykę zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku zwrotu towaru mimo braku paragonu od nabywcy można pomniejszyć przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wydatek na wyburzenie oraz wybudowanie nowej ściany budynku należy ująć w kosztach w dacie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zdarzenie mające miejsce podczas szkolenia z samoobrony należy uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na spółce z o.o., która uzyskała pożyczkę od własnego udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie składniki wynagrodzenia wlicza się do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego nauczycielom?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy traktować nieobecność nauczycielki w szkole związaną z udziałem w pracach rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy wyliczyć koszty za używanie samochodów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć urlop wypoczynkowy pracownikowi, który zmienia pracodawcę i wielkość etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak ustalić skład rodziny przy zasiłku rodziny, jeśli wnioskodawca jest po rozwodzie i ma nową rodzinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu uzupełniającego, jeżeli ukończył studia wyższe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Na jaki dzień powinny być zatwierdzone kalkulacje wyrobów gotowych - na 31 grudnia 2014 r. czy 1 stycznia 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

W jakim dziale, rozdziale i paragrafie powinien zostać zakwalifikowany zakup projektora multimedialnego przez szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

W jakim terminie można złożyć pracownikom wypowiedzenia zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

W jaki sposób należy przeprowadzić nabór na stanowisko głównego księgowego w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć bonus półroczny otrzymany od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Z której umowy powinien być brany pod uwagę dochód uzyskany przy zasiłku rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy czas podróży służbowej jest zaliczany do czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy do ogólnej liczby zatrudnionych pracowników przy zwolnieniach grupowych należy brać pod uwagę umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy istnieje możliwość przeniesienia kierownika jednostki organizacyjnej, który wygrał konkurs na sekretarza gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2014 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy należy policzyć VAT od WNT od otrzymanych materiałów jako nieodpłatne przekazanie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który objął stanowisko kierownika internatu przysługuje zniżka godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2014 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo rozpoznaje obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy przedłużenie okresu na jaki ustanowiono hipotekę podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przelanie pożyczki na prywatny rachunek przedsiębiorcy generuje negatywne skutki w PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy są przepisy zabraniające używania kurtek typu "polar" podczas prowadzonych prac w wykopach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne