Czy wystąpienie straty w spółce z o.o. drugi rok z rzędu oznacza konieczność złożenia wniosku o upadłość?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. rozpoczęła działalność w połowie 2018 r. Na koniec 2018 wykazała stratę przekraczającą kapitał własny, w wysokości 100 tys. Zgromadzenie wspólników podjęło decyzję o pokryciu stratę z przyszłych zysków. W 2019 prawdopodobne jest, że spółka również poniesie stratę, znacznie mniejszą, ale jednak nie nastąpi pokrycie straty z roku 2018.

Jakie konsekwencje i czy jest możliwe dalsze kontynuowanie działalności w 2020, przy założeniu iż wspólnicy spółki podejmą taką decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX