Questions and answers

Czy w zakresie usług opiekuńczych mieści się utrzymanie porządku i czystości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy zatrzymana zaliczka może stanowić koszt?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na gabinety lekarskie wymaga zgłoszenia w starostwie powiatowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy żywicę fenolowo-formaldehydową należy zgłosić Inspektorowi ds. Substancji Chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie obowiązki ma Niemiecki pracodawca w związku z zatrudnieniem Polaka na terytorium Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie prawa przysługują osobie, która otrzymała decyzję ZUS o wyłączeniu z ubezpieczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Jak można zapewnić dłuższe zastępstwo za kierownika OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak należy postąpić w sytuacji otrzymania dotacji na zakup środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak prawidłowo zapewnić odpoczynek nocny po podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak w 2015 r. są opodatkowane bony dla pracowników finansowane ze środków obrotowych firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Po spełnieniu jakich wymagań pracownikowi można zmienić stanowisko protokolanta sądowego na stanowisko sekretarza sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

W jaki sposób gmina ma udokumentować osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2015 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli wykonawca złożył anonimowe zapytanie do SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy administratorem bezpieczeństwa informacji w szkole może być nauczyciel lub sekretarka?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy do obowiązków służby bhp należy informowanie kierownictwa o mających nastąpić zmianach przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy główny księgowy w SP ZOZ-ie musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Machulak Grzegorz | Aktualne

Czy natryski w łaźni w zakładzie pracy muszą być oddzielone ściankami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy obciążenie dostawcy kosztami z tytułu awarii wadliwego towaru może mieć miejsce na podstawie faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy omdlenie pracownika można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy poprawne jest wystawienie orzeczenia z ograniczeniem zdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy praca na stanowisku maszynisty sprężarek amoniaklnych jest pracą wykonywana w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy prace pracownika wykonującego roboty przy torach należy zaliczyć do prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy wykupując samochód osobowy z leasingu, podatnik może odliczyć domyślnie jedynie 50% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy związki zawodowe mogą wskazać społecznego inspektora pracy bez przeprowadzania wyborów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zwrot kosztów podróży podlega opodatkowaniu VAT i w konsekwencji powinien być udokumentowany notą księgową?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaki akt prawny reguluje częstotliwość pomiarów promieniowania nadfioletowego w środowisku pracy spawaczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakich formalności musi dopełnić pracodawca, w przypadku pracownika, który zamierza pracować w formie telepracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie kryterium oprócz ceny można zastosować w przetargu na przeglądy techniczne aparatury medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak ma postąpić starosta w sytuacji, gdy Policja przesyła mu zatrzymaną kartę wędkarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy zaksięgować należności od odbiorców, których termin spłaty przekracza rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe z wyceny rozrachunków z ubiegłego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak ustalić nienależnie pobrane świadczenie w przypadku pomocy rządowej dla klienta OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie urlopowe w sytuacji przebywania pracownika na urlopie w miesiącach zmiany wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2015 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne