W jaki sposób gmina powinna ująć operację zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania, którą będzie zobligowana zwrócić na... - OpenLEX

W jaki sposób gmina powinna ująć operację zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania, którą będzie zobligowana zwrócić na subkonto Funduszu Dróg Samorządowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina otrzymała w 2019 r. środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego. Zadanie to realizowane jest w latach 2019-2020. Otrzymane środki gmina sklasyfikowała w paragrafie 6350 i po stronie dochodów wykonanych wykazała pełną kwotę otrzymanych w 2019 roku środków. W roku 2020 środki dotyczące wydatków ponoszonych w 2020 r. gmina ujęła jako przychody z tytułu środków z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) - dalej u.f.p. W miesiącu marcu 2020 r. zakończy się realizacja przedmiotowego zadania. Po dokonaniu wydatków, do zwrotu pozostanie niewykorzystana część dofinansowania, którą gmina będzie zobligowana zwrócić na subkonto Funduszu Dróg Samorządowych.

W jaki sposób gmina powinna ująć tę operację - czy zwrot środków powinien dokonać się z wydatków jednostki, jeśli tak - to z jaką klasyfikacją budżetową należy zwrócić środki Funduszu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?