Questions and answers

Czy motorower można zaliczyć jednorazowo w koszty działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie obowiązki przy likwidacji działalności gospodarczej ma podatnik prowadzący KPiR i będący podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik może skorzystać z ulgi na ze długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przekazując towary, zakupione wcześniej w UE w formie darowizny, należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT usługi wynajmu domków letniskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy możliwe jest zaliczenie nadpłaty zaliczki w VAT na podatek na poczet zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż gruntu zabudowanego punktem odbioru mleka?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób spółka powinna zaewidencjonować wydanie nagrody dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przesłanie materiałów reklamowych naszej firmy na Litwę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import usługi gry w hokeja na lodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę korygującą zmniejszającą wartość WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki możliwie najprostszy i najmniej ryzykowny sposób dokonać przeniesienia leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakim okresie podatnik powinien rozliczyć fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy odliczyć VAT naliczony wynikający z faktury zakupu usługi od rzeczoznawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy przeliczyć kwoty wyrażone w walucie obcej na fakturze wystawionej z tytułu WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy faktura za badania wstępne pracownika może być wystawiona na niego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W którym momencie należy rozpoznać obowiązek podatkowy przy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu używanego nabytego w Holandii może zostać opodatkowany w systemie VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury wystawionej w dniu 5 maja, którą otrzymał w dniu 7 czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Środowiska na utrzymanie zieleni na osiedlu mieszkaniowym podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczonych usług spedycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Według jakich zasad powstaje obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować wydanie towarów z magazynu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT od zaliczki wpłaconej z tytułu usługi budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy informacja o przyznaniu rabatu upoważnia przedsiębiorcę do zastosowania korekty i zmniejszenia podstawy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy powinniśmy transport charge traktować jako usługi świadczone na rzecz zagranicznych kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczać się ze sprzedaży towarów dokonywanej w Holandii na bazarach i targowiskach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przedsiębiorca prawidłowo wykazuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Od kiedy istnieje obowiązek przekazywania deklaracji ORD-U do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki warunek należy spełnić w celu skorzystania z ulgi w opłacaniu składek, w postaci odroczenia terminu ich płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy jest możliwość "wciągnięcia" do ewidencji środków trwałych samochodu wyprodukowanego w 1949 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy różnica między oczekiwanym a zasądzonym odszkodowaniem za niedobory w towarach może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak amortyzować próg zwalniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dotację należy ujmować w dacie otrzymania jako przychód rachunkowy i o jej wartość korygować koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak na gruncie CIT rozliczyć nadpłatę składek ZUS po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wydruk poświadczonego zgłoszenia celnego upoważnia spółkę do odliczenia zapłaconego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Według jakich zasad powstaje obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usługi wykonanej przez firmę hiszpańską?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien skorygować wcześniej odliczony VAT od zakupionego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek wystawiać fakturę VAT z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przedsiębiorca ma prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien mieć pracownik obsługujący wciągarkę elektryczną o udźwigu 4t?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2015 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup maszyn od francuskiego kontrahenta posiadającego szwajcarski NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy po urodzeniu martwego dziecka przysługuje becikowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy okresy pracy w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika należy wliczać do dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jakim zakresie należy ująć w karcie informacyjnej przedsięwzięcia opisaną zmianę instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Czy organ podatkowy słusznie zakwestionował prawo do skorzystania z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie dodatkowe kryterium można zastosować w przetargu na usługi sprzątania szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy przekroczenie terminu wykonania zamówienia stanowi wadę postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy można sprzedać kombajn, stosując procedurę marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pracownik obsługujący wielozadaniowy nośnik osprzętu przy budowie dróg musi posiadać prawo jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli chce zmienić dokumentację projektową, do której nie ma praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2015 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne