Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca złożył wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Do wniosku dołączył dyplom mistrzowski w zawodzie oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego doskonalącego, którego program powinien zostać zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmować łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej. Przedstawione zaświadczenie przez pracodawcę nie posiada informacji, iż program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu został zatwierdzony przez kuratora oświaty. Jakie przepisy można zastosować podczas weryfikacji zaświadczenia o ukończeniu kursu pedagogicznego instruktora nauki zawodu i stwierdzenia braku potwierdzenia kursu pedagogicznego przez kuratora oświaty, z uwagi na wątpliwości, które nie dadzą się usunąć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?