Questions and answers

Jak zaksięgować koszt zajęcia pasa drogowego pod ogródek letni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy osoba odpowiedzialna za naliczanie wynagrodzeń powinna być informowana o wypadkach przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczyć darowiznę nieruchomości, która stanowiła towar handlowy w działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy usługi nieobjęte zezwoleniem generują dochody pozastrefowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy jeśli pracownik jest w okresie ochronnym przed emeryturą to firma musi z nim przedłużać umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego o większej wartości, niż przewidział to w SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy jest zobowiązana do stosowania p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Jakie dokumenty musi posiadać podatnik, aby zastosować stawkę VAT 0% przy WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć zarządca drogi w przypadku nielegalnego zajęcia pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć nakłady związane z rozbudową sieci komputerowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Kiedy należy dokonać korekty VAT w przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy zapłata przejętego długu gotówką stanowi naruszenie przepisów o limitach transakcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki lekarz powinien wystawić zaświadczenie w sprawie jednorazowego świadczenia "Za życiem"?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wykonawcy kwotę należną podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy podatniczka prawidłowo zastosowała mechanizm odwrotnego obciążenia przy odsprzedaży zużytych komputerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy przychody ze sprzedaży towarów na terytorium Niemiec podlegają opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zasiłek okresowy przysługuje na czas zawieszonego postępowania w sprawie przyznania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jakie czynności należy podjąć w przypadku zbiorowego zatrucia w placówce oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT od faktury za energię elektryczną otrzymaną przez DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy czasowo wolne stanowisko urzędnicze można obsadzić w ramach umowy na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy polska spółka powinna zarejestrować się do VAT na terenie Czech, aby odzyskać podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób czeska spółka powinna dokonać zgłoszenia do VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy obniża obowiązujący go wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak podatnik powinien na gruncie VAT rozliczyć świadczoną na rzecz czeskiego kontrahenta usługę programistyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dochodzi do eksportu pośredniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy konieczne jest wystawianie faktury VAT marża na zaliczki, jeżeli nie wiadomo jak tę marżę obliczyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy polska spółka z o.o. przyjmując płatność od kursanta z Ukrainy musi wystawiać na to jakiś dokument?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę urlop rodzicielski zakończy się automatycznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak dokonać potrącenia na rzecz komornika z dwóch wypłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Na jaki okres przyznaje się zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pracownika, który przechodzi na emeryturę obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury, za którą nie zapłacił?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy jeżeli wydatek nie jest definitywnym, to może być uznany za koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku wpłaty za proformę 100% wartości zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki przychód pracownika należy wskazać w formularzu ZUS RP-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sprzedaż udziałów przez komandytariusza drugiemu komandytariuszowi podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy starosta może wydać zezwolenie na transport odpadów z tzw. "zielonej listy" na terenie Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy zlikwidowane w tym roku drewno będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu tego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Do kiedy pracownik może odmówić przyjęcia nowych warunków pracy i płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT, który zapłacił przy nabyciu towaru ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy renta rodzinna z zagranicy jest dochodem uzyskanym przy ustalaniu dochodu przy świadczeniu wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu przed nabyciem do niego prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak będzie opodatkowany majątek spółki po likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy na działce pod linią niskiego napięcia można postawić budynek rekreacyjny do 35 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy podlega podatkowi u źródła usługa badania jakości oleju i filtracji oleju do wtryskarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dyrektor przedszkola publicznego może przejść na emeryturę w ciągu roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczyciel w wieku 54 lat może przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak powinien rozliczyć się rezydent Kanady, który w Polsce otrzymał PIT z ZUS za zmarłą matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne