Pytania i odpowiedzi

Czy w związku ze śmiercią pracownika, jego rodzinie przysługuje renta rodzinna i odszkodowanie z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy istnieje prawna możliwość dokonania przeniesienia pozwolenia na budowę bez zgody poprzedniego właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Stępień Sylwia | Nieaktualne

Jaka stawką opodatkowana jest sprzedaż runa leśnego - grzybów leśnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy bezrobotny zatrudniony w ramach prac interwencyjnych może zmienić pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zamiast chodnika dopuszczalne jest projektowanie opaski z kostki betonowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy można sprzedać nieruchomości gruntowe bez dostępu do drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy pracodawca musi się zgodzić na indywidualny rozkład czasu pracy dla pracownika praca tylko na drugą zmianę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy utwardzenie drogi gminnej żwirowej matami kauczukowymi wymaga zgłoszenia w starostwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy można odliczyć podatek VAT od faktury, która reguluje sposób płatności w systemie ratalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą sprzedaż spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pracownik na 2/5 etatu ma prawo do świadczenia typu wczasy pod gruszą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy od wypłat z tytułu umowy zlecenia można zastosować koszty uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy skarbnik gminy powinien wypisywać się w książce wyjść w przypadku wyjść służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Kiedy należy dokonać korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie przepisy o niedostatecznej kapitalizacji należy stosować, jeżeli pożyczka była wypłacana w latach 2013-2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy zarejestrowanie firmy we własnym mieszkaniu jest podstawą do płacenia wyższego podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy przekazanie środków trwałych małżonkowi w trakcie podziału majątku generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy odrzucić ofertę, w której wykonawca nie podpisał drugiej strony formularza?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy zatrudnienie nowej osoby w miejsce nieobecnego pracownika ma wpływ na wysokość karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy zapłata zaliczki na poczet przyszłych dostaw dla kontrahenta z Indii rodzi konsekwencje w podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak powinna rozliczyć VAT spółka cywilna kupująca mieszkania w celu ich sprzedaży osobom fizycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy mogę wycenić roboty w toku według kosztorysu powykonawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dodatek stażowy jest stałym składnikiem wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Prawo do odprawy z przyczyn nie leżących po stronie pracownika.

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Kto powinien udzielić pomocy rannemu dzikiemu zwierzęciu, które objęte jest ochroną gatunkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy mleczarnia może przekazywać serwatkę rolnikom do własnego zagospodarowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy staw rybny może być wybudowany na łące zalewowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy woda stosowana do testów szczelności jest ściekiem przemysłowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty podróży służbowych członka zarządu wyrażone w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 sierpnia 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy organ może uprawomocnić decyzję, jeśli odwołała się od niej gmina niebędąca stroną postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy produkty takie jak koszyczek na kostkę do WC, elementy szminki należy traktować jak opakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak klasyfikować elementy, z których po złożeniu powstaje sprzęt elektryczny i elektroniczny, jeżeli są wadliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za przekazanie szkoły, jeżeli jej obecny dyrektor przed przekazaniem przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób należy uregulować stosunek pracy z nauczycielem, który zwrócił się z prośbą o ograniczenie etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organizacja imprezy na rzecz kontrahenta generuje przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy musi zapoznać się z protokołem powypadkowym oraz go odebrać w godzinach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy zapłata kosztów zastępstwa procesowego przez dłużnika będzie dla spółki pozostałym przychodem operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy dealer samochodowy wynajmujący samochody musi złożyć VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy prawidłowo wykazano w deklaracjach VAT WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 sierpnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne