Pytania i odpowiedzi

W jakich sytuacjach nauczycielka może ubiegać się o dodatkowy urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy liczba godzin do przepracowania w danym roku może się różnić od normatywu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką należy amortyzować aparaturę kontrolno-pomiarową do badania mleka zamontowaną na naczepie ciężarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zaliczka udokumentowana fakturą może być kosztem uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak należy zaksięgować powstanie zobowiązań, na które utworzono rezerwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy kara wynikająca z rozwiązania umowy przed czasem po zapłacie będzie stanowiła koszt uzyskana przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy niezamortyzowana wartość środka trwałego zakupionego z ZFRON podlega regule de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy wytwarzanie znaków bhp wymaga certyfikatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy możliwe jest wygenerowanie JPK_FA z ceną jednostkową do siedmiu miejsc po przecinku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy szkoła powinna udostępniać wszystkie prace ucznia na wniosek rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy korzystanie z urlopu ojcowskiego i zwolnienia grupowe zawsze uprawniają do "trzynastki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak rozliczyć towary zakupione dla stowarzyszenia w kosztach spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy otrzymane w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA 4 stypendium naukowe podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W którym paragrafie powinny zostać ujęte składki ZUS zwrócone przez byłego zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura utworzenia nowego przedszkola, które zaczęło by obowiązywać od września 2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy do okresów uprawniających do "trzynastki" wlicza się odbywanie stażu z PUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy opiekunem sprawującym opiekę nad dziećmi w autobusie może być wyłącznie pracownik szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak rozliczyć podróż służbową dwoma środkami transportu, busem i samochodem własnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy wartość terminala dolicza się do wartości oprogramowania czy należy przyjąć osobno na ewidencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kogo będzie dotyczył obowiązek rozliczenia montażu turbin wiatrowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo należy rozwiązać rezerwę sprzed 2 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jaki maksymalny okres możemy starać się o zezwolenie na pracę typu A?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy zakupioną kasę fiskalną należy wpisać do ewidencji środków trwałych, bądź ewidencji wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT miałby najem samolotu będącego współwłasnością małżeńską?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć zakup usługi z Irlandii przez spółkę, która nie ma rejestracji VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy od zakupu alkoholu, udostępnianego w ramach usługi wstępu na imprezę, można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak długo ważne jest pozwolenie na rozbiórkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2017 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

W którym miesiącu nagroda uznaniowa wraz ze składkami ZUS stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy żona przejmująca działalność handlową męża może wybrać opodatkowanie ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy polska spółka z o.o. ma obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2017 r., Dąbrowska Dorota | Aktualne

Od którego roku spółka z o.o. ma obowiązek tworzyć dokumentację cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2017 r., Dąbrowska Dorota | Aktualne

Czy sprzedaż smartwatchów podlega mechanizmowi odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak liczyć odległość śmietnika od okna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2017 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy dokumenty przedkładane przez wykonawcę na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 p.z.p. muszą być aktualne na dzień ich złożenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy firma, która produkuje wyroby alkoholowe z przywożonego do zakładu spirytusu podlega pod PRTR?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy w czasie zwolnienia lekarskiego rozpoczyna się bieg wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 grudnia 2017 r., Dąbrowska Paula | Aktualne