Questions and answers

Czy burmistrz może uregulować sposób użytkowania ścieżki pieszo-rowerowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy należy udostępnić informację o liczbie budek lęgowych dla ptaków zamontowanych w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W jakiej wysokości należy się odprawa nauczycielowi, który nie otrzyma zdolności do pracy na kolejny rok szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób można zorganizować dożywianie dla dzieci w klasach gimnazjum przekształconego w szkołę podstawową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną kierownikowi gospodarczemu, który rozwiązuje stosunek pracy 30 września?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy w dodatkowym miejscu pracy nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie warunki powinien spełnić nauczyciel aby mógł korzystać z urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy istnieje możliwość jakiejkolwiek optymalizacji VAT przy zamknięciu działalności gospodarczych wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką informację o czasie pracy należy wpisać nauczycielowi, który będzie zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jakie podmioty są uprawnione do prowadzenia kursu na kierownika wycieczki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy statut zespołu szkolno-przedszkolnego może istnieć jako jeden dokument dla całego zespołu szkolno-przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy podczas ceremonii zawarcia związku małżeńskiego tłumaczem może być jeden z nupturientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak zatrudnić nauczyciela zawodu który nie posiada kwalifikacji pedagogicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy po reformie oświaty będzie można organizować w porozumieniu z Kościołem rekolekcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak wygląda podstawa naliczenia wynagrodzenia chorobowego, jeśli pracownica będzie miała zmniejszony wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli dokumenty w postępowaniu zostały złożone z datą przyszłą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy urlop ojcowski należy wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy do dochodu rodziny należy wliczyć dochód z gospodarstwa rolnego żony o powierzchni poniżej 1 ha?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może w teczce akt osobowych pracowników założyć część D?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy obniżenie wieku emerytalnego powoduje obowiązki dla kadr, jeśli chodzi o zmianę w regulaminach zakładowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy w ramach jednego postępowania na usługi społeczne można zamówić usługę szkolenia wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Gdzie powinny być płacone składki ubezpieczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może potrącić z wynagrodzenia część opłaty przypadającej na pracownika za kartę Benefit?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy macocha ma prawa do zasiłku rodzinnego na pasierba?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Do złożenia jakich dokumentów zamawiający wzywa wykonawcę ocenionego najwyżej w procedurze odwróconej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Jak należy określić wartość nabytej nieruchomości nabytej przez zasiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik powinien wystawić fakturę za otrzymaną prowizję od firmy Google?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na podstawie których dokumentów spadkobierca może uzyskać zwrot VAT-u po zmarłym przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dieta z tytułu odbytej podróży służbowej przysługuje rodzinie po zmarłym radnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na okres czterech miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jaki sposób ustala się ekwiwalent za pranie odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak obliczać 14 dni nieprzerwanego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy polski podatnik musi skorygować VAT-UE w związku z rozbieżnościami w informacjach podsumowujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zwrot udzielonych zniżek powinien nastąpić na podstawie noty uznaniowej czy faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Przez jak długi czas pracownica może korzystać z przerwy na karmienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy po reformie oświaty uległa zmianie ilość godzin zajęć rewalidacyjnych w szkołach specjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jaki kurs zastosować do rozliczenia kosztów pobytu specjalisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do kosztów dodatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy projekt zamienny może obejmować dobudowę wiaty do budynku mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy przepisy określają początek i koniec drogi do pracy i z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W którym miesiącu mamy rozpoznać VAT należny i naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy osobie prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy z tytułu umowy zlecenia przedsiębiorcy będzie przysługiwał zasiłek chorobowy oraz macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikom zatrudnionym w ciagu roku kalendarzowego, jeżeli jest to ich pierwsza praca?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie świadczenia powinien wypłacić pracodawca zatrudniający trzech pracowników w związku z likwidacją zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nauczyciela, który z końcem sierpnia odszedł na emeryturę, można zatrudnić od 1 września?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wykazywania w świadectwie pracy okresów wykonywania pracy w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jakich przypadkach przysługuje zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zawsze należy drukować kartoteki wynagrodzeń pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik powinien naliczyć VAT od otrzymania vouchera?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W którym momencie ująć w przychodach wartość otrzymanego vouchera?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dyrektor jednostki budżetowej może przesunąć pracownika ze stanowiska pomoc administracyjna na referenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób powinno się opodatkować usługę call center na gruncie podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w kosztach podatkowych można ująć wydatki poniesione przed rozpoczęciem wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca może zrezygnować z indywidualnego czasu pracy dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jak ustalić efekt zachęty dla ponownie zatrudnianego pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jakie składki należy odprowadzić do ZUS od żołnierza zawodowego, który pobiera stypendium sportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy JST może przekazać składniki majątkowe do stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 września 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne