Questions and answers

Gdzie rozliczyć przychody pracownika oddelegowanego do pracy w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie koszty spółka może zaliczyć w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie koszty w związku z wynajmowaniem mieszkania można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy korzystać z ulgi w zakresie FP i FGŚP w przypadku powrotu z kolejnej części urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinien postąpić OPS, jeśli zdecyduje o udzieleniu ulgi dłużnikowi alimentacyjnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć w kosztach materiał znajdujący się u kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak wyliczyć koszt uzyskania przychodu w sytuacji obniżenia kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy można zwolnić inwestora z obowiązku ustanawiania kierownika robót

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2017 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Który OPS jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Na jakiej podstawie odmówić przyjęcia zgłoszenia obiektu, który został już wykonany?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2017 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu powinny zostać zaklasyfikowane gotowe posiłki nienadające się do spożycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jakim okresie czasu obowiązuje umowa najmu lokalu wobec osób, które wstąpiły w stosunek najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

W jaki sposób można potwierdzić liczbę godzin wykonania zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jaki sposób spółka ABC powinna ująć w swoich księgach rachunkowych nabyte składniki aktywów spółki XYZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

W której kolumnie PKPiR ująć zakup doładować telefonów przeznaczonych do sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Z jakiego miesiąca należy uwzględnić dochody w przypadku ubiegania się o specjalistyczne usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy cała sprzedaż, tj. laptopy i systemy operacyjne, objęta jest odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy dla korekty VAT w eksporcie ze stawki 23% na 0% konieczne jest wystawienie faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy do dostawy konstrukcji stalowej z montażem należy stosować odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy firma, która zajmuje się koszeniem wałów przeciwpowodziowych, może przekazywać odpady zielone rolnikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy instalacja gazowa wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy korekta deklaracji po czynnościach sprawdzających uratuje podatnika przed dodatkowym zobowiązaniem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy koszty konkursu będą KUP dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można przyznać zasiłek celowy na zakup żywności na kolejne miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy można rozszerzyć posiadane zezwolenie na przetwarzanie odpadów o nowy proces odzysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy na mapie lokalizacji złoża kopaliny powinny znajdować się nazwy złóż sąsiednich, czy tylko ich kontury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy nieuregulowana opłata śmieciowa może stanowić nadpłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa cennego przyrodniczo?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pośrednictwo ubezpieczeniowe pozostaje zwolnione z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przedsięwzięcie polegające na wymianie transformatorów wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy przy leasingu typu smartplan należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy świadczenie usług dźwigowych jest objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy umowa leasingu jest tytułem prawnym do instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wykup akcji podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w zakładzie kosmetycznym można wprowadzić równoważny czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy zmiana lokalizacji urządzenia wodnego wymaga zmiany pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować redakcję i korektę książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować zajęcia fitness i aerobiku, które są świadczone przez Dom Kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na cudzoziemcach przystępujących do istniejącej spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie zachowanie pracownika może uzasadniać nieuznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak podatnik powinien opodatkować sprzedaż towaru otrzymanego nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochody z praw do projektów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na jakich kontach księgowych powinien zostać ujęty wydatek tytułu podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Z jaką stawką VAT komornik litewski winien wystawić fakturę na rzecz polskiego podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wykonawca złożył ofertę na niewłaściwą część postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2017 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy aporty wnoszone do spółek kapitałowych podlegają opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne