Questions and answers

Czy w związku z przebudową instalacji solarnej należy wystąpić o zmianę pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Czy zakup usług pośrednika nieruchomości za granicą należy rozliczyć jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy Zespół Interdyscyplinarny powinien udzielić informacji na wniosek PCPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy Zespół Interdyscyplinarny powinien udzielić informacji na wniosek sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zwrócony przez klienta wadliwy towar może być kosztem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Gdzie prawidłowo należy ująć podatek ryczałtowy 19% od dywidendy zapłacony przez płatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Ile wynosi opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na transport odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja księgowa odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa symulacji komputerowej pożaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Jaka wartość należy przyjąć dla celów VAT w przypadku różnej ceny w akcie notarialnym i na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać potwierdzenia wypłaty wynagrodzeń w postaci wyciągów bankowych i raportów kasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż udziałów w spółce-córce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie świadczenia można wypłacać menedżerowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakim kryterium należy się kierować przyjmując dzieci do przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak liczyć dochód w przypadku zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować środek trwały w 100% zamortyzowany wniesiony do spółki jako podniesienie kapitału?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak połączyć świadczenie wychowawcze z innymi świadczeniami przysługującymi w związku z wychowywaniem dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż stali nierdzewnej dokonaną na rzecz ukraińskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT zakup paliwa na terenie UE dokonywany przy użyciu kart OMV?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać różnice kursowe w przypadku faktoringu z regresem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych umowę o przejęcie długu - kredytu udzielonego na 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak wyliczać dochód na świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kiedy czas szkolenia wlicza się do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Kiedy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kiedy należy wydać decyzję przyznającą zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kiedy organ powinien zawiadomić szpital o przedłużeniu postępowania administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT od otrzymanej faktury zaliczkowej dotyczącej zakupu objętego dotacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy w PKPiR ujmować składki na Fundusz Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Komu przysługuje świadczenie alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Na jakim koncie zaksięgować paliwo znajdujące się w baku sprzedawanego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu świadczenia usług prawnych z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy biuro podatkowe powinno usuwać dane osobowe klientów, z którymi zakończyło współpracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy biuro rachunkowe może ponieść konsekwencje za pomoc w wyprowadzaniu nieprawidłowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dealer samochodowy jest zobowiązany do opłaty akcyzy od olejów silnikowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy ewidencja przebiegu pojazdu spełnia wszystkie wymogi dla dowodu księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy inwestor, który zwiększa wielkość produkcji powinien przeprowadzić procedurę oddziaływania na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy istnieją ograniczenia w nabywaniu paliwa do różnego rodzaju kanistrów na stacjach paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy kaucja zwrócona fundacji podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy na dziecko chore na mukowiscydozę przysługuje większa subwencja oświatowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy na żądanie strony organ nadzoru budowlanego musi określić koszty naprawy uszkodzonego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy nieodliczony VAT można ująć w kosztach uzyskania przychodu w sytuacji, gdy podatnik miał prawo do odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy obowiązek podatkowy przy WNT występuje w momencie otrzymania ostatniej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy opisując przedmiot zamówienia zamawiający może wprost określić nazwę handlową zamawianych nasion?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy organ jest związany treścią planu nasadzeń zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Czy osady z zakładowych oczyszczalni ścieków mogą być zbierane poza miejscem ich wytwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy otrzymanie dotacji wpływa na możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podleganie ubezpieczeniom w ZUS jako pracownik zwalnia rolnika z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy do zbadania bezurazowego zasłabnięcia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy usługi polegające na likwidacji szkód przestaną być zwolnione przedmiotowo z opodatkowania z VAT po 1.07.2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy w ciągu trwającego roku dopuszczalna jest zmiana planu kont oraz sposobu księgowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2017 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne