Do kiedy przysługuje dotacja na ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego, który ukończył zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w kwietniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 11 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń niepublicznego liceum ogólnokształcącego ukończył szkołę w kwietniu 2021 r. Czy szkoła ma prawo ubiegać się o dotację na tego ucznia do końca roku, sierpnia 2021 r. z uwagi na utrzymanie do sierpnia 2021 r. statusu ucznia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access