Questions and answers

Czy można nadać numer porządkowy budynkowi garażowemu w trakcie budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy można uznać, że parafia prowadzi działalność gospodarczą, jeśli wynajmuje pomieszczenia podmiotom gospodarczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy osoba będąca podatnikiem czynnym VAT może zrezygnować z bycia podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo zatrudnić nauczyciela, który w każdym miesiącu będzie realizował różną liczbę godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak wdrożyć system zarządzania bhp według OHSAS 18001?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czym się charakteryzuje system zarządzania bhp według OHSAS 18001?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy pracodawca jest zobligowany przez przepisy bhp do remontu łaźni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy wystąpienie bólu kolana przy układaniu pojemników z towarem stanowi wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu ma obowiązek wskazać dokumenty, które będzie wymagał?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy wymagania kwalifikacyjne dla asystentek stomatologicznych różnią się w zależności od statusu podmiotu w jakim pracują?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy darowiznę nieruchomości będącą środkiem trwałym firmy należy ująć w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nieobniżenie w listopadzie 2017 r. w tachografie czasu nominalnego stanowi błąd pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy można zakup telewizora przez firmę zaksięgować w kolumnie 10 księgi podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak sprawdzić, czy kontrahent jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wydatki udokumentowane paragonami VAT mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak postąpić, gdy lekarz medycyny pracy nie kieruje pracownika obsługującego suwnicę na badania psychotechniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy premia dla pracowników będzie stanowić podatkowe koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć pojemniki na odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszt transportu urządzenia w leasingu spółka powinna jednorazowo zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury przed dostawą towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy kierujący mini traktorem powinien przejść badania lekarskie i legitymować się uprawnieniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku operator maszyn można powierzyć obsługę wykrawarki hydraulicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy usługi zarządzania mogą być fakturowane przez spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jaki limit obrotów obowiązuje dla spółki, jeśli chodzi o podmioty powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje prawna możliwość mycia samochodów na terenie zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy pracownikowi należy się zwrot kosztu przejazdu między lotniskami?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wymiana towaru wadliwego na nowy, niewadliwy, ale nie identyczny (a tylko podobny) wywołuje skutki w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można odliczyć 100% VAT z raty leasingowej, jeśli samochód jest przeznaczony na najem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy umowę zlecenia z cudzoziemcem można zawrzeć w formie innej niż pisemna?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w oparciu o wyrok TK sygn. akt K 7/13 bilety wstępu do teatru należy potraktować jako darowiznę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów związanych z przeprowadzką pracownika należy oskładkować i opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT za zakup szalunków współfinansowanych przez ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób oceniana będzie aktualność wymaganych przez zamawiającego dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jakich sytuacjach nauczycielowi w dodatkowym miejscu zatrudnienia należy się płatne zwolnienie od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie skutki wywołuje niezachowanie wymogów formalnych przy wnoszeniu odwołania do KIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy można wydłużyć etap edukacyjny uczniowi niepełnosprawnemu uczęszczającemu obecnie do klasy III gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy jeżeli przed wykonaniem usługi otrzymano zaliczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest prowadzenie przez spółkę ewidencji transakcji w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można skompensować faktury występujące pomiędzy osobą fizyczną a kontrahentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy za urlop na przełomie roku kalendarzowego przysługuje świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy kara za wcześniejsze zerwanie umowy z dostawcą energii elektrycznej może być zakwalifikowana do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy do protokołu powypadkowego można załączyć wewnętrzne dokumenty firmowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Z jaką datą powinno zostać wystawione świadectwo pracy, gdy pracownik nie odbiera go z poczty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak należy zaksięgować wkład niepieniężny w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy czas powrotu inspektora z kontroli, przypadający po godzinie zakończenia pracy, wlicza się do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy społeczny inspektor pracy może brać udział w wysłuchaniach pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakim dokumentem Związek Gmin powinien obciążyć Generalnego Wykonawcę - notą czy fakturą VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak fakt przepracowania przez emeryta roku z wynagrodzeniem 3000 brutto wpłynie na wysokość jego emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób powinny być rozliczone koszty dotyczące delegacji refakturowane na kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy do usługi kruszenia gruzu ma zastosowanie odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracodawca samorządowy w regulaminie może zawrzeć korzystniejsze postanowienia od zasad wskazanych w ustawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy można uniknąć przekształcenia umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy należy wliczać do dochodu rodziny stypendium szkolne pełnoletniego, usamodzielnionego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy dokonawszy sprzedaży samochodu osobowego spółka może dokonać korekty części nieodliczonego uprzednio VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy mikroprzedsiębiorca przesyła deklarację VAT-7 z uwzględnieniem JPK za grudzień 2017 do 25.01.2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownik może naprawiać maszynę będącą w ruchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy do rozliczenia kosztów podatkowych spółki znajdą zastosowanie przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji w zakresie cen transferowych w powiązanej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2017 r., Dąbrowska Dorota | Nieaktualne