Questions and answers

Jaka inwestycja stanowi niezbędny remont w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy opiekun musi zamieszkiwać z osobą na którą chce pobierać specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy szpital może przekazywać Bankowi Komórek komórki i składniki tkanek pozyskiwane z odpadów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy mur oporowy o wysokości 4 m jest elementem zabudowy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć urlop pracownika niepedagogicznego zatrudnionego w szkole na podstawie dwóch umów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zakup materiałów przygotowujących do egzaminu będzie podlegał pod podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sekretarz szkoły może zastępować dyrektora szkoły podczas jego nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak ewidencjonować wpłaty gotówkowe i przelewowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie są skutki w VAT sprzedaży towarów do Irlandii dla podatnika zwolnionego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu pobytu rehabilitacyjnego w przypadku, w którym pobyt ten się przedłuży?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu ewidencjonowanego zastosować do usług świadczonych ładowarką do piasku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik, który użytkował samochód prywatny podczas delegacji służbowej musi przedstawiać paragon?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszt czasowego demontażu i późniejszy koszt ponownego montażu powinien zwiększać wartość hali namiotowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinna zastosować agencja celna przy odprawie towaru dla kontrahenta z Cypru?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka musi uzyskać pozwolenie, koncesję lub zgodę na wynajem samochodów w ramach umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy mikroprzedsiębiorca przyczepę do samochodu może zaliczyć jednorazowo do kosztów czy musi ją amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wypłacając wynagrodzenia za styczeń w lutym można je uznać za koszt uzyskania przychodu miesiąca stycznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dopuszczalny jest opisany poniżej sposób przyznawania i finansowania paczek dla dzieci z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy spółka z o.o. wydatki zapłacone zgodnie z ugodą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy koszty najmu mieszkania i transportu członka zarządu są kosztem podatkowym spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką decyzję po wszczęciu postępowania powinien wydać organ podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik powinien zarejestrować się do podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy wychowawca w bursie szkolnej ma obowiązek zaprowadzić niepełnoletniego ucznia do lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie są konsekwencje podatkowe odpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy spółka ma obowiązek poboru podatku w Polsce, jeśli oddelegowała zleceniobiorcę do pracy na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy w świetle obowiązujących przepisów otrzymane środki finansowe należy wykazać w zeznaniu SD-Z3?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy rodzicom przysługuje ulga prorodzinna na córkę, która studiuje i otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT za towary pozostałe w dniu likwidacji działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest stosowanie współczynnika na etapie obliczania kwoty podatku należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można wydać zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie, na którym doszło do skażenia gleby?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy natryskowe malowanie wzorników farb produkowanych w oddzielnym pomieszczeniu jest odrębną instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Gall Marek | Aktualne

W jakim miesiącu firma powinna ująć fakturę w deklaracji VAT jako import?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy środki uzyskane ze zbycia części mieszkania można przeznaczyć na spłatę rat kredytu i odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób sekretarka powinna opodatkować otrzymywanie comiesięcznego wynagrodzenia od każdej z klas?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać rozliczenia odchyleń z tytułu marży gastronomicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy organ powinien wymagać zagospodarowania działki na aktualnej mapie z naniesionymi zewnętrznymi instalacjami?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jak należy rozliczać amortyzację w przypadku uzyskania dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy opodatkować pracowników w przypadku, gdy ich dzieci uczestniczą w konkursie z nagrodami?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Na jakie konto zaksięgować wartość dofinansowania na aparat USG ze środków unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych nauczyciele pracujący tracą prawo do gruntu szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy można na wniosek inwestora wygasić w nowym pozwoleniu na budowę starą decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Na jaki paragraf należy zaklasyfikować refundację części szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy szpital ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną uczestnikowi badań klinicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację po połączeniu jednostek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 grudnia 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne