Questions and answers

Jak należy rozliczyć przychody na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Ile czasu powinny trwać godziny wspomagania nauczania w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Ile godzin należy przyznać na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia ucznia szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Po jakim czasie przedawnia się zobowiązanie spółki wobec pracownika z tytułu wynagrodzenia za umowę o pracę ?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Po jakim czasie można ponownie utworzyć wcześniej zlikwidowane stanowisko pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy można od II semestru przekształcić na wniosek rodziców oddział sportowy w szkole podstawowej w zwykły oddział?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie podmioty są uprawnione do prowadzenia kursów zawodowych dla zawodu edukator ekologiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć zwolnienie lekarskie pracownika otrzymującego najniższe wynagrodzenie z pobytem w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak zaewidencjonować w rejestrze VAT faktury do paragonów i same paragony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Za jaki okres należy sporządzić sprawozdanie fundacji postawionej w stan likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy koszty związane z wystawieniem i wpisem praw majątkowych powinny zwiększać wartość białych certyfikatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy zakup bonów uprawniających do rabatów w wybranych hotelach będzie stanowić koszt podatkowy dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy do wniosku 500+ liczymy dochód ojca żyjącego w rozłączeniu bez rozwodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy specjalny zasiłek opiekuńczy został pobrany nienależnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy korespondencja dla ubezwłasnowolnionej mieszkanki DPS powinna być przekazywana opiekunowi lub kuratorowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak obliczać dobę pracowniczą w związku ze stosowaniem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zagraniczny przedsiębiorca przewożący towar przez Polskę musi zarejestrować się jako podatnik VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie obostrzenia obowiązują przy wykonywaniu usług opodatkowanych liniowo na rzecz byłego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy budowa altany do 30 m2 w 2003 r. na terenie prywatnej działki wymagała zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy wytwarzanie odpadów w związku z prowadzoną działalnością sklepu podlega obowiązkowi wpisu do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej wysokości powinien otrzymywać wynagrodzenie pracownik medyczny zatrudniony w podmiocie leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika za styczeń w związku z rozwiązaniem umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy nieodpłatne poręczenie kredyt generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kto powinien podpisać wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew w imieniu wspólnoty gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy należy wydać decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach z zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy świadczenia z FA wypłacone wierzycielce należy uznać za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy strefy bezpośrednich ujęć wody podziemnej zostaną ustanowione przez Wody Polskie z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Co należy zrobić w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z brzegu jeziora?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaką normę czasu pracy przyjąć dla pracownika zatrudnionego w podmiocie leczniczym na dwóch stanowiskach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy trzeba powoływać komisję rekrutacyjną, gdy nie zamierza się przyjmować uczniów spoza rejonu szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi przebywającemu w Święto Trzech Króli na zwolnieniu lekarskim przysługuje dodatkowy dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy okres zatrudnienia młodocianego pracownika wlicza się do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracownicy obsługi szkoły należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za dany rok kalendarzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak w JPK_VAT wykazać usługi świadczone dla odbiorców poza granicami Polski oraz import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać przeniesienia pracownicy zatrudnionej na stanowisku sekretarki w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia wydaje zgodę organ prowadzący szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nieruchomość zakupioną od gminy przez właściciela, należy sprzedać spółce z podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne