Questions and answers

Jak należy postąpić z amortyzacją w momencie gdybym chciała zmienić przeznaczenie lokalu na wynajem na cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy ustalić początkowy termin wypłaty świadczeń emerytalnych nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak należy wpisać w świadectwie pracy wykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego zatrudnionego jako pracownik samorządowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownikowi, który zatrudniony został na podstawie dwóch umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak opodatkować wypłaty na rzecz sportowców z Polski oraz z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak poprawnie powinien być naliczony pracownikowi zasiłek chorobowy, jeśli zmieniono system wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Jak powinna być zafakturowana usługa montażu i transportu wiat przystankowych na budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak pracodawca powinien udokumentować fakt zatrudnienia na zlikwidowane wcześniej stanowisko nowej osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jak prawidłowo amortyzować znak towarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczać wydatki poniesione za podwykonawcę przez generalnego wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać wyjazdy do Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach modernizację budynku wykonaną przez najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalać różnice kursowe przy fakturach leasingowych wystawianych oraz opłacanych w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak ustalić datę przyznania świadczenia pielęgnacyjnego po wydaniu wyroku sądu ustalającego niepełnosprawność?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak ustalić przychody i koszty w przypadku zbycia udziału w nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kto płaci za zwolnienie pracownika w przypadku wypadku w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Od kiedy należy żądać zwrotu nadpłaconego zasiłku zgodnie z art. 99 ust. 1 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób należy udzielić urlopu pracownikowi, jeśli umowa przewiduje rozliczenie godzinowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W którym momencie należy rozliczyć przychód dotyczący faktury za bonus grupowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy agencja marketingowa miała prawo zastosować procedurę VAT marża przy przekazaniu wycieczki zwycięzcy konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy cesja praw z umowy przedwstępnej zakupu gruntu może nastąpić nieodpłatnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy czas, w którym kierowca nie wykonuje żadnych czynności jest czasem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dodatkowy urlop rehabilitacyjny lub kombatancki należy wykorzystać do 30 września roku następnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy do oddziału integracyjnego utworzonego dwa lata wcześniej może uczęszczać mniej niż 3 uczniów niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły policealnej może samodzielnie zmodyfikować szkolny plan nauczania na danym kierunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy gmina powinna ująć w zgłoszeniu NIP wszystkie miejscowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy jeżeli darowizna samochodu została odwołana w tym samym miesiącu, to nie podlega podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy między ostatnim zwolnieniem pracownika a urlopem macierzyńskim może być przerwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy nieodpłatne użyczenie tabletów agentom wyklucza ich ujęcie w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nowo powstała spółka musi mieć od razu kasę fiskalną, czy może czekać na przekroczenie limitu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy okres 4-letnich studiów doktoranckich należy zaliczyć pracownikowi do ogólnego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy okres opieki nad dzieckiem wlicza się pracownikowi do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy pedagog szkolny może prowadzić zajęcia z uczniem niedowidzącym lub niedosłyszącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć podatek VAT od importu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy praca w piątą sobotę miesiąca może zostać rozliczona jak praca w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien wypełniać część D w formularzu informacji o pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy pracownica może przerwać urlop macierzyński i wrócić do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy sfinansowanie kosztów zakwaterowania pracownika spowoduje powstanie u niego przychodu do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy stwierdzenie przez zamawiającego w ofercie wykonawcy plagiatu stanowi podstawę do odrzucenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy świadczenia urlopowe wypłacane poza ZFŚS należą się osobom przebywającym na zasiłku macierzyńskim lub rodzicielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy urlop zaległy musi być wykorzystany do 30 września czy jedynie udzielony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy wójt może być inwestorem rozbudowy drogi krajowej o ścieżkę rowerową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 października 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne