Questions and answers

Czy przebudowa oświetlenia ulicznego polegająca na montażu lamp to usługa czy robota budowlana?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może uzyskać zgodę na usunięcie drzewa bez dokonania nasadzeń zastępczych i uiszczenia opłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy przekształcona spółka komandytowa może podlegać pod wyspecjalizowany urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy rozpoczynając działalność polegającą na hodowli koni podatnik musi prowadzić odrębną ewidencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka jawna może zastosować jednorazową amortyzację do przedsiębiorstwa wniesionego do niej aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka może złożyć korekty deklaracji VAT-7K za 2016 r. w formie papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy spółka nie musi składać zgłoszenia rejestracyjnego, jeśli akcyzę opłaca dostawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprawozdanie finansowe spółki komandytowo-akcyjnej w likwidacji powinno być zatwierdzone uchwałą w formie aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy straż miejska może egzekwować obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy towar otrzymany nieodpłatnie od kontrahenta z Włoch podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy towary będące przedmiotem wysyłki do Chin bezpośrednio z Holandii pozostają poza zakresem ustawy o VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wszystkie koszty związane z zatrudnianiem małżonka są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wypłacona pracownikom nagroda z zysku stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy zróżnicowanie w regulaminie wynagradzania bonusu w zależności od grupy pracowników ma charakter dyskryminujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy zwrot nadpłaconego wkładu powinien pomniejszyć dochody jednostki czy powinien zostać ujęty w wydatkach jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć pochodnie do spalania biogazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak amortyzować ulepszą nieruchomość niemieszkalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakich czynności powinienem dokonać chcąc zlikwidować firmę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba przeprowadzająca instruktaż ogólny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na współwłaścicielach nieruchomości z tytułu jej zniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie organy należy powiadomić o wystąpieniu awarii przemysłowej w instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie przepisy regulują nauczanie dziecka w domu przez rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe nabycia przeznaczonej na wynajem nieruchomości położonej w Bułgarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien mieć pracownik warsztatu, aby dokonać konserwacji lub serwisowania układu klimatyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie warunki do otrzymania nagrody rocznej musi spełnić kadra zarządzająca instytucją kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jakie wymagania gmina musi spełnić chcąc zawrzeć umowę o leasing operacyjny samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Jak księgować wymieniane zużyte części w urządzeniach, które uległy uszkodzeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy ująć w księgach rozbudowanie parkingu, który nie jest jeszcze całkowicie zamortyzowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy wypłacać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycielowi przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy wystawić fakturę, jeżeli w akcie notarialnym zapisano, że przedmiot sprzedaży zostanie wydany później?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować dotację otrzymaną na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować błędy z lat poprzednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak opodatkować dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na terenie Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować usługi świadczone na terytorium Azerbejdżanu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinna zostać wystawiona faktura VAT dla kontrahenta z Danii przy sprzedaży wysyłkowej towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie i obniżenie wynagrodzenia za jeden dzień urlopu okolicznościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak rozliczać wydatki związane z wdrożeniem nowego produktu (badania i rozwój)?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć faktury kosztowe dotyczące wykonanych usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć koszt corocznego audytu nadzorującego w spółce posiadającej certyfikat ISO?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć wydatki związane z projektami B+R?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak traktować do dochodu w związku ze świadczeniami rodzinnymi krótkie umowy zlecenia zawierane raz lub rzadziej w miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak ująć księgowo faktury dokumentujące zakup kosztów związanych z wdrażaniem nowego produktu w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak wykazać zwrot nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak wystawić fakturę korygującą do faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak zastosować indywidualną stawkę amortyzacji dla budynku jednorodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kogo informuje o fakcie przejścia na emeryturę pracownik przeniesiony do innej pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na jakie konto należy zaksięgować koszty podróży pracownika innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Od kiedy do dochodu rodziny liczyć rentę rodzinną - od dnia przyznania czy od dnia decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakim terminie zamawiający udziela wyjaśnień do SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż nieruchomości po zakończeniu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć stratę komandytariusza, która wynika z rozwiązania spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie ująć przychód podatkowy przy usługach wykonywanych w sposób ciągły?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

W którym państwie powinna się rozliczyć podatniczka, jeśli osiągnie dochód tylko w ZEA?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Za jaki okres żądać zwrotu nienależnego świadczenia po ujawnieniu informacji o niezgłaszanych wcześniej dochodach

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy aby ująć w kosztach nieściągalną wierzytelność potrzebny jest odpis orzeczenia sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy babci ustanowionej rodziną zastępczą wnuczka przysługuje zasiłek rodzinny na niego i niepełnoletnią córkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy budynek letniskowy realizowany w trybie zgłoszenia może posiadać aneks kuchenny oraz łazienkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy dokonanie obserwacji pielęgniarskich pacjenta powinno być ujawnione w dokumentacji indywidualnej pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy do uruchamiania i konserwacji prasy hydraulicznej wymagane są szczególne kwalifikacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne