Questions and answers

Czy prawo zabrania umieszczania informacji na drzwiach ewakuacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze na drugie dziecko i w jakiej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy matce z dzieckiem, która przebywa i pracuje na Białorusi przysługuje świadczenie 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy podczas oddelegowania można rozliczać kilometrówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

jak należy uaktualnić dokumentację przebiegu nauczania w związku ze zmianą nazwy zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować opłaty za wykonane czynności kontrolne sanepidu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy babcia może dostać zwolnienie lekarskie na chorą wnuczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy możliwe jest dokonanie wypowiedzenia zmieniającego wobec pracownicy na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa realizowanych przez jednostki wspólnych przedsięwzięć?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy na zgłoszenie można przyjąć budowę ogrodzenia z tak zwanych piłkochwytów o wysokości 5 m i długości 30 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy można udzielić pozwolenia zintegrowanego dla planowanej instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Zgórzak Rafał | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za miesiąc luty pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż całego przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć koszty związane z efektywnością energetyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób i kiedy należy opodatkować wypłatę ze spółki cywilnej dla występującego wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy VAT należny jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnicy VAT-UE, którzy zawiesili prowadzoną działalność gospodarczą, muszą składać deklaracje VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy ubezpieczenie kosztów delegacji zagranicznej członka zarządu jest kosztem uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy oznaczenie w harmonogramie wpływa na kwalifikację godzin pracy lekarza jako godzin czasu pracy lub dyżuru?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy nagranie audiowideo z operacji jest elementem dokumentacji medycznej pacjenta podlegającym udostępnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Czy GOPS jest uprawniony do występowania z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy ośrodek pomocy społecznej ma obowiązek dofinansowywania do sprzętu rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy, w opisanej sytuacji, prowadzący chów drobiu powinien przenieść na siebie prawa i obowiązki z pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla ubojni?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Zgórzak i Partnerzy Kancelaria Prawna radca prawny | Aktualne

Czy na działce oznaczonej na mapie do celów projektowych jako "dr" (droga) można pobudować wiatę wypoczynkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy na postanowienie wydane na podstawie art. 111 § 1b k.p.a. przysługuje stronie zażalenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy bez podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego zamawiający może korzystać ze złożonej dokumentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Kto uchwala regulamin Samorządu Uczniowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy ośrodek powinien opłacać składki w ZUS do 25-letniego okresu ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Na jakich zasadach przedsiębiorca może opłacać preferencyjny ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak obliczyć limitu zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką fakturę powinien wystawić podmiot organizujący wyjazd szkoleniowy do USA na zlecenie kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie są przepisy i standardy ustalające zawartość sprawozdania zarządu z działalności spółki z o.o. za rok 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Co grozi w wypadku zawyżenia podstawy opodatkowania i VAT w zgłoszeniu celnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne