Czy w umowach o powierzenie realizacji zadania publicznego można zawrzeć zapisy zobowiązujące do przekazania przez... - OpenLEX

Czy w umowach o powierzenie realizacji zadania publicznego można zawrzeć zapisy zobowiązujące do przekazania przez zleceniobiorcę na realizację zadania wkładu osobowego lub rzeczowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w umowach o powierzenie realizacji zadania publicznego można zawrzeć zapisy zobowiązujące do przekazania przez zleceniobiorcę na realizację zadania wkładu osobowego lub rzeczowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX