Questions and answers

Czy transakcje pomiędzy spółką, a członkiem rodziny udziałowca stanowią transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy uczeń szkoły specjalnej może być objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy uczestnictwo menedżera w szkoleniu generuje po jego stronie przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy uczestnik konkursu ma obowiązek złożenia JEDZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy urlop rodzicielski należy wykorzystać od razu po urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia unijnego całkowita wartość zamówienia bez VAT to wartość zawartej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy w placówkach wsparcia dziennego ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany wprowadzić instrukcję przeciwpożarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w przypadku pilnej potrzeby zamawiający może skrócić termin składania ofert w przetargu unijnym do 20 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy wycieczka integracyjna zorganizowana przez pracodawcę ze środków ZFŚS jest przychodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wynajem pokoi na terenie wiejskim zwolniony jest od podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zakład przetwarzający odpady może wykonać usługę regranulacji dla produktu, który zdaniem klienta nie jest odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy zakup, a następnie odsprzedaż posiłków przez spółdzielnię socjalną z dowozem można opodatkować jako usługę cateringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zakup materiałów wsadowych pokrytych smarem wymaga posiadania karty charakterystyki smaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zamawiający sektorowy może stosować jedynie kryterium ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zamawiający sektorowy może żądać zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Budownictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy zmianę okresu rozliczeniowego wystarczy umieścić w regulaminie pracy, czy też na pracodawcy spoczywają dodatkowe obowiązki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy żądać od wnioskodawcy o świadczenie wychowawcze dokumentu potwierdzającego stan cywilny konkubenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Do kiedy pracownik, który przechodzi na emeryturę powinien wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

Gdzie powinien rozliczać swoją działalność przedsiębiorca świadczący usługi kontrolera jakości w Holandii i Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaka powinna być poprawna nazwa przedszkola z oddziałami integracyjnymi po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jaka powinna być szerokość podestu stałego przy przenośniku taśmowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Jaką kwotę alimentów wliczać do ustalenia dochodu przy świadczeniu wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaką stawką VAT powinna być opodatkowana dostawa budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi serwisowania instalacji elektrycznych w budynkach wspólnot mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką wartość należy wpisać w ogłoszeniu ex ante jako całkowitą końcową wartość zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jaką wysokość dodatku zadaniowego, którego wartość jest zmienna, przyjąć przy wyliczaniu podstawy nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak długo absolwent z Ukrainy korzysta z możliwości pracy bez zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie czynności powinien podjąć organ pomocy społecznej wobec dłużnika alimentacyjnego, który przebywa w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jakiemu organowi skarbnik gminy składa informację, że złożył już wcześniej oświadczenie lustracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie oświetlenie dzienne jest wymagane w magazynie, gdzie pracownik pracuje 8 godzin każdego dnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie przesłanki wskazują na transakcję eksportu bezpośredniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie sformułowanie powinno znajdować się w nazwie inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jakie skutki powoduje uzupełnienie na wezwanie zamawiającego dokumentu w niewłaściwej formie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Jaki współczynnik wynagrodzenia przypisać farmaceucie ze specjalizacją z diagnostyki laboratoryjnej pracującemu w aptece szpitalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak powinna przebiegać ewidencja obciążeniowej noty księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak prawidłowo należy rozliczyć VAT w przypadku otrzymania faktury korygującej zaliczkę do zera?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć prowizję dla sprzedawcy biletów lotniczych na trasie Niemcy- Włochy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozróżnić umowę leasingu operacyjnego od najmu długoterminowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak wyliczyć stawkę godzinową płaconą z projektu unijnego nauczyciela niepełnozatrudnionego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy najpóźniej należy zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Kiedy należy zwrócić wadium w przypadku unieważnienia przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Kogo ująć w składzie rodziny na potrzeby ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Który podmiot może odliczyć VAT od kosztów aktu notarialnego związanego z umową spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Na jakiej podstawie można usunąć drzewa w celu pobierania dopłat bezpośrednich za uprawianie łąki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Na podstawie przepisów której ustawy powinien orzekać PINB, jeśli garaże zostały wykonane w 1980 i 1992 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Od kiedy uchylić i zaprzestać wypłaty zasiłku stałego w przypadku uzyskania dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jakim przypadku można przyznać świadczenie wychowawcze bez kryterium dochodowego, czyli na drugie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jaki sposób należy ewidencjonować nabycie praw autorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób należy powiadomić pracownika samorządowego o zmianie wysokości wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Piszko Agata | Aktualne

w jaki sposób naliczyć dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 października 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy bilety można ujmować w kosztach na podstawie dowodów wewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy do faktury VAT wystawianej przez samozatrudnionego dołącza się oświadczenie o liczbie godzin wykonywania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dopuszczalne jest przekształcenie spółki w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy dzień wolny za święto wypadające w sobotę można udzielić pracownikom w listopadzie przed tym dniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy forma odszkodowania przyznana w zastępstwie gwarancji podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy inwestor może kilkukrotnie wykorzystać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy kontrakt menadżerski obliguje do posiadania badań okresowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy koszty związane z przeniesieniem środka trwałego podnoszą jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kredyt w rachunku bieżącym podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Bieżuński Paweł | Nieaktualne

Czy mechanizm odwrotnego obciążenia będzie dotyczył także "kolejnego w łańcuchu", podwykonawcy usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przyznać na stary rok szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy można jakoś uratować się od mandatu w przypadku niezłożenia deklaracji w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można nie ujmować w sprawozdaniu Rb-N kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 października 2017 r., Błaszko Adam | Nieaktualne