Questions and answers

Czy można udzielić informacji na temat uśrednionego czasu trwania postępowań o wydanie pozwoleń wodnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej na okres krótszy niż 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy najem urządzeń to podwykonawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej po przejściu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nocleg jest przychodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nowo powstały budynek można amortyzować ze stawką 10%?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy odwrotne obciążenie dla usługi naprawy instalacji hydraulicznej jest zastosowane prawidłowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może zawiesić funkcjonowanie internatu do czasu wykonania wszystkich remontów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy ośrodek pomocy społecznej może skierować podopieczną do prywatnego domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy otrzymanie kaucji zabezpieczającej stanowi dla Spółki przychód czy też będzie neutralne podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pieczęcią urzędową zespołu szkół można obijać świadectwa i legitymacje zarówno podstawówki jak i gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy po likwidacji spółki z o.o. można wszcząć postępowanie kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pomiędzy fakturą w walucie a zapłatą w złotówkach powstają różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy po złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, pobyt Ukraińca w Polsce będzie legalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik socjalny może przeprowadzić wywiad środowiskowy o który występuje ambasada innego państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy prowadząc skup surowców wtórnych można być opodatkowanym na zasadach ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przed dostarczeniem zwolnienia lekarskiego można skontrolować prawidłowość jego wykorzystania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy rada pedagogiczna opiniuje wprowadzenie koła naukowego w technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy radca prawny i doradca podatkowy mogą w ramach jednej spółki wykonywać usługi doradztwa podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy rolnik postępuje prawidłowo, jeśli nie wykazuje w rozliczeniu PIT-36 sprzedaży i zakupów z działalności rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka niemiecka, która została zarejestrowana w Polsce ma obowiązek składania informacji CBC-P?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy sprzedaż kryptowalut podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy szkolenie produktowe zorganizowane dla kontrahentów w Kenii będzie kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy szkoła może zapłacić za szkolenie nauczyciela, który przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy świadectwa pracy dostarczone po ustaniu zatrudnienia dają prawo do wypłaty nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy umowę po odbytym stażu z PUP wlicza się do limitu umów terminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy usługa opieki nad osobami w podeszłym wieku świadczona w ich miejscu zamieszkania korzysta ze zwolnienia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy w przypadku składki członkowskiej w organizacji z siedziba w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z importem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy w przypadku zlikwidowania spółki organ podatkowy może wydać decyzję określającą zobowiązanie podatkowe spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy w szkole publicznej możliwe jest zatrudnienie na stałe osoby będącej "realizatorem dźwięku"?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy w umowie o pracę należy wskazać na jaki okres nauczycielowi przyznany będzie dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy wykonawca spełnił warunek doświadczenia, jeśli korzysta z zasobów innych podmiotów, ale nie wskazał podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Strzeżyński Łukasz | Aktualne

Czy wykorzystanie przez pracownika własnych pieniędzy jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wykupiona pracownikowi przez pracodawcę polisa na czas podróży służbowej podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy wykupiona pracownikowi przez pracodawcę polisa podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Gdzie należy umieścić informację o braku wypłaty świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Ile wynosi limit opieki nad dzieckiem do lat 14 rodziców posiadających dzieci z innych związków?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Ilu przedstawicieli reprezentuje pracodawcę w zakresie zfśs?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jaka powinna być podstawa prawna statutu szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jaką stawką VAT powinna zastosować spółka świadcząca usługi archiwizacji dokumentów na rzecz ambasad?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie konsekwencje mogą wynikać z braku odpowiedzi na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje opóźnienia w uchwaleniu uproszczonych planów urządzenia lasów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie są konsekwencje w przypadku rozbieżności między ogłoszeniem o zamówieniu a SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełniać firma, by została objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie warunki powinny zostać spełnione aby zwolnić ucznia z nauki drugiego języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jaki kurs waluty należy zastosować przy kompensacie, jeśli podatnik przyjął podatkową metodę rozliczania różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy dokonać korekty VAT w przypadku, kiedy dłużnik zapłacił 80% zadłużenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane realizowane samodzielnie przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć błędnie naliczone składki ZUS za pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak obliczyć termin zgłoszenia powrotu do pracy od rozwiązania stosunku pracy z wyboru?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe w miesiącu likwidacji premii i wzrostu stawki wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2017 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne