Czy poprawne jest zawarcie w umowie zapisu, że w ramach usługi dostarczania odzieży roboczej będzie także prowadzona usługa utylizacji odzieży wycofanej z eksploatacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 22 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2021 r.

PYTANIE

Czy poprawne jest zawarcie w umowie zapisu, że w ramach usługi dostarczania odzieży roboczej będzie także prowadzona usługa utylizacji odzieży wycofanej z eksploatacji?

Czy wymagane jest przedłożenie decyzji/pozwolenia poświadczającego możliwość zbierania i przekazywania do utylizacji tej odzieży przez daną firmę lub jej podwykonawcę?

Jeśli tak, to jakich konkretnie dokumentów?

Jak poprawnie powinna brzmieć klauzula na prowadzenie gospodarki odpadowej w ramach usługi?

Proponowany zapis w umowie: Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy na usługę do utylizacji odzieży wycofanej z eksploatacji samodzielnie lub przez własnego podwykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadowej m.in. ustawą z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) - dalej u.o. i rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX