Czy matce należy się świadczenie rodzicielskie na córkę, jeśli jednocześnie pobiera świadczenie pielęgnacyjne na syna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2021 r.

PYTANIE

Pani X jest osobą uprawnioną do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na niepełnosprawnego syna od 18.06.2019 do 31.07.2022.

W dniu 13.07.2021 r. składa wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego na nowo narodzoną córkę, dziecko urodziło się 08.06.2021 r.

Czy matce należy się świadczenie rodzicielskie na córkę, jeśli jednocześnie pobiera świadczenie pielęgnacyjne na syna?

Czy przysługuje jej prawo do przyznania jednego ze świadczeń tylko na jedno dziecko?

Czy strona powinna dokonać wyboru jednego świadczenia, który jest dla niej korzystniejszy?

Czy w tym przypadku, mamy do czynienia ze zbiegiem uprawnień do świadczenia rodzicielskiego oraz świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku różnych dzieci, ta sama osoba uprawniona do pobierania świadczeń w oparciu o art. 27 ust. 5 oraz art. 17c ust. 9 pkt 4 ustawy o świadczenia rodzinne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX