Questions and answers

Kiedy należy wystawić oceny uczennicy, która na początku czerwca na stałe wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy ojciec ma prawo odliczyć pełną ulgę na dzieci bez porozumienia z matką dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należy zmienić wysokość zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel szkoły podstawowej, przeprowadzający dla uczniów egzamin na kartę rowerową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy dochód ze służby w Policji należy traktować jako dochód uzyskany na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak wysłać pracowników spoza UE do innego kraju UE, tak aby podatki były płacone w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy u zleceniobiorców powstaje z tego tytułu dodatkowy przychód podlegający składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Które przychody Centrum Integracji Społecznej będą podlegały opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy woda opadowa jest wodą powierzchniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jakie rodzaje oddziaływań zamierzonego korzystania z wód powinny się znaleźć w operacie wodnoprawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy wniosek z dokumentami należy przekazać do wojewody?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak ustalić środki na specjalną organizację nauki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy przewóz butli z gazami technicznymi wewnątrz zakładu pracy wymaga uzyskiwania dodatkowych uprawnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Przy jakich zapisach umowy dzierżawy gmina musi corocznie podwyższać czynsz dzierżawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

W jaki sposób organ powinien potwierdzić prowadzącemu instalację przyjęcie zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy przysługuje prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego osobie, która opłaca nadal składki do KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wystarczy tylko sporządzenie nowej informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku zmiany systemu czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy komisja rewizyjna rady gminy może pracować bez planu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wypłacone z depozytu aresztu śledczego środki pieniężne opuszczającemu zakład karny stanowią dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Co może być treścią porozumienia w celu wyznaczenia aglomeracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy odprawę emerytalną należy naliczyć z obu stosunków pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zamawiający może żądać upoważnienie producenta do dystrybucji przedmiotu na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy można wręczyć wypowiedzenie nauczycielowi stażyście zatrudnionemu na czas nieokreślony w wymiarze 3/24 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy poinformować nauczyciela o zawieszeniu go w pełnieniu obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto jest organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, GOPS czy PCPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak obliczyć VAT od bonusów (darmowych bądź za złotówkę)?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pracodawca może zrefundować zakup dwóch par okularów korekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy nauczyciela obowiązuje ochrona przedemerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy ekwiwalent pieniężny za wydawanie posiłków regeneracyjnych jest oskładkowany i opodatkowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy do wymiany pięciolitrowej butli z CO2 w sieciowych dystrybutorach wody konieczne są jakieś uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy można rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem dyplomowanym, który osiągnął wiek 60 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne