Czy dokonywanie przez okres ostatnich 6 miesięcy wpłat w kwocie nie niższej niż 50% jest podstawą do wystąpienia z wnioskiem do Starostwa o zwrot prawa jazdy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dłużnik zwraca się pismem z prośbą o zwrot prawa jazdy zatrzymanego przez Starostwo.

Od Komornika Sądowego wpływa informacja, że zgodnie z wnioskiem wierzyciela postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na poczet zaległych i bieżących alimentów.

Dłużnik w przedmiotowej sprawie przez okres ostatnich 6 miesięcy dokonywał wpłat w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów (w tej chwili dłużnik nie ma już bieżąco ustalonych alimentów).

Czy dokonywanie przez okres ostatnich 6 miesięcy wpłat w kwocie nie niższej niż 50% jest podstawą do wystąpienia z wnioskiem do Starostwa o zwrot prawa jazdy?

Dłużnik dołączył również wyrok Sądu, zgodnie z którym obowiązek alimentacyjny wobec wierzyciela wygasł z dniem 01.09.2018 r. Dłużnik nadal ma niespłacone zadłużenie.

Jak postąpić w tej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX