Czy decyzja udzielająca pozwolenia na budowę powinna zawierać imię i nazwisko z adresem zamieszkania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. nr 119 str. 1) – dalej RODO decyzja udzielająca pozwolenia na budowę powinna zawierać imię i nazwisko z adresem zamieszkania czy bez adresu, w przypadku kiedy tą decyzję otrzymują inne strony postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX