Czy kobieta urodzona 5 kwietnia 1959 r. w dniu 02.09.2021 r., a więc w dniu wręczenia jej wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, była już objęta ochroną przedemerytalną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownicy (urodzonej 5 kwietnia 1959 r.) w dniu 2.09.2021 r. wręczono wypowiedzenie.

Czy pracownica ta jest objęta ochroną przedemerytalną?

Czy w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia pracownik wejdzie w ochronę przedemerytalną, wówczas wypowiedzenie jest bezskuteczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX